Eens in de vier jaar zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 mogen we op 21 maart naar de stembus. In de weken voorafgaand aan de verkiezingsdag zullen de Damster politieke partijen laten horen waar zij voor staan. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra: "Het is de laatste keer dat Appingedam zelfstandig deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende keer zijn de verkiezingen in de nieuwe DAL-gemeente. Ik roep u, jong en oud, met klem op te gaan stemmen op 21 maart. Op alle stembureaus bent u welkom van 7.30 tot 21.00 uur."

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor een raadgevend referendum.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de gemeente Appingedam doen de volgende partijen mee:

1. Gemeentebelangen
2. SP
3. CDA
4. Partij van de Arbeid
5. D66
6. ChristenUnie
7. VVD

De gemeenteraad van Appingedam bestaat uit 15 zetels.

Referendum

Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum leest u op de pagina Verkiezingen.