Belastingen 2020

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen.

Gemeentelijke belastingen

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen. Voor de gemeente zijn dit inkomsten, waarmee een klein deel (± 14%) van de begroting wordt gedekt. Andere inkomsten komen o.a. van het Rijk en uit beleggings- en verhuuropbrengsten. De gemeente heeft dit geld nodig voor bijvoorbeeld sociale/maatschappelijke voorzieningen, volksgezondheid, onderwijs, groen- en wegenonderhoud, afvalinzameling, milieu, subsidies, openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie.

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van gemeentelijke belastingen. De tarieven worden eind december bekend gemaakt.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. U kunt wel laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. En u kunt uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Verder lezen

  • Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding en automatische incasso? Kijk dan op de speciale belastingenpagina.
  • De bekendmaking van besluiten over belastingtarieven kunt u online nalezen bij de officiële bekendmakingen over heffingen van de gemeente Appingedam.
  • Indien u meer wilt weten over de inkomsten en uitgaven van de gemeente dan kunt u de begrotingen van de gemeente online inzien.

Gemeentelijke belastingen

Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen. Voor de gemeente zijn dit inkomsten, waarmee een klein deel (± 14%) van de begroting wordt gedekt. Andere inkomsten komen o.a. van het Rijk en uit beleggings- en verhuuropbrengsten. De gemeente heeft dit geld nodig voor bijvoorbeeld sociale/maatschappelijke voorzieningen, volksgezondheid, onderwijs, groen- en wegenonderhoud, afvalinzameling, milieu, subsidies, openbare orde en veiligheid, cultuur en recreatie.

Hoogte gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van gemeentelijke belastingen. De tarieven worden eind december bekend gemaakt.
U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief. U kunt wel laten weten dat u niet de juiste persoon voor de aanslag bent. En u kunt uw mening over de hoogte van het tarief kenbaar maken bij de gemeenteraad.

Verder lezen

  • Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding en automatische incasso? Kijk dan op de speciale belastingenpagina.
  • De bekendmaking van besluiten over belastingtarieven kunt u online nalezen bij de officiële bekendmakingen over heffingen van de gemeente Appingedam.
  • Indien u meer wilt weten over de inkomsten en uitgaven van de gemeente dan kunt u de begrotingen van de gemeente online inzien.