Een evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren dat bijdraagt aan de promotie van het historische centrum van Appingedam? Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen, mits u voldoet aan de spelregels en criteria. Zorgt u ervoor dat u uw aanvraag indient vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement. 


Boekenbeurs, bron: Eemsbode

Denkt u dat u in aanmerking komt voor subsidie? Gebruikt u dan onderstaand aanvraagformulier om uw aanvraag voor een financiële bijdrage in te dienen. Om uw begroting in te dienen kunt u gebruikmaken van het formulier begroting en verantwoording. Als SPAA uw aanvraag honoreert, ontvangt u circa 10 weken voor het evenement al 80% van het gesubsidieerde bedrag.

Na afloop van het evenement moet u een evaluatieformulier opsturen. Honoreert SPAA ook deze evaluatie, dan ontvangt u daarna de resterende 20% van het subsidiebedrag dat aan u is toegekend.
 

De ondernemers en de gemeente Appingedam werken samen aan een versterkt Damster winkelcentrum. De historische Dijkstraat is de belangrijkste winkelstraat, met goed onderhouden vastgoed en een gevarieerd winkelaanbod.

 

Op deze website leest u altijd het laatste nieuws over het ambitieuze project Versterking Winkelstructuur