Doel project

De gemeente Appingedam streeft er naar de historische Dijkstraat de belangrijkste winkelstraat van Appingedam te maken. Leegstaande panden krijgen een nieuwe bestemming en het vastgoed wordt goed onderhouden. Ondernemers die willen verhuizen naar de Dijkstraat, of daar hun winkelpand opknappen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de gemeente. Ook nieuwe ondernemers kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Het streven: de oude grandeur van de Dijkstraat in een modern jasje dat nog jaren mee kan. 

Concentratie van winkels in de Dijkstraat is een van de belangrijkste doelen van het project Versterking Winkelstructuur. Maar er zijn meer doelen, namelijk:

  • het opstellen van een strategisch investeringsfonds
  • optimalisering van het winkelpand COOP
  • verbetering presentatie en profilering winkels
  • optimalisatie openbare ruimte, verbetering bebording en versterking groenstructuur binnenstad
  • brancheringsplan voor het benaderen van nieuwe winkelformules
  • gebiedsontwikkeling Overdiep en Dijkstraat
  • verbetering en actualisering verkeersbeleid binnenstad

Alle verbeterpunten voor Appingedam zijn geinventariseerd en beschreven in de zogenaamde projectenmap. Sommige projecten zijn al gestart, andere hebben meer voorbereidingstijd nodig. Er is daarom een onderscheid gemaakt in actuele projecten en projecten op korte en middellange termijn. Deze staan in de volledige projectenmap, vastgesteld door de gemeenteraad van Appingedam.

De ondernemers en de gemeente Appingedam werken samen aan een versterkt Damster winkelcentrum. De historische Dijkstraat is de belangrijkste winkelstraat, met goed onderhouden vastgoed en een gevarieerd winkelaanbod.

 

Op deze website leest u altijd het laatste nieuws over het ambitieuze project Versterking Winkelstructuur