Pagina opties

Groter

Nieuws over aardbevingen

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (juli 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (mei 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (maart 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws deelt het college van burgemeester en wethouders de laatste stand van zaken over de gevolgen van aardgaswinning met u.

 • Groningse overheden gaan in beroep tegen besluit gaswinning 2018/2019

  De Groningse overheden, waaronder de gemeente Appingedam, gaan in beroep bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voor de gaswinning voor het jaar 2018/2019. De gemeenten, waterschappen, provincie en Veiligheidsregio Groningen (samen 'de regio') vinden de belangen van de Groningers rondom versterking, schadeafhandeling en veiligheid te groot om de mogelijkheid tot beroep niet te gebruiken.

 • Open brief

  Op 22 november jl. presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen het plan van aanpak voor de versterkingsopgave. Naar aanleiding van dit plan van aanpak heeft het college van burgemeester en wethouders een open brief opgesteld voor de inwoners van de gemeente Appingedam. Hieronder leest u de inhoud van de open brief.