Pagina opties

Groter
A A

Kies uw favoriete naam van onze nieuwe gemeente

Vanaf 9 februari 2019 kunnen inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum van 16 jaar en ouder stemmen op de favoriete naam voor onze nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat.

De naamgevingscommissie selecteerde uit de bijna 800 ingezonden namen op basis van vooraf vastgestelde criteria een top 3. Dit zijn de drie gemeentenamen op alfabetische volgorde:

 1. Gemeente Eemsdelta
 2. Gemeente Fivelgo
 3. Gemeente Marenland

Direct stemmen

Wie zaten er in de naamgevingscommissie?

In de commissie zaten inwoners uit de drie gemeenten, die kennis hebben van cultuur, historie, bedrijfsleven en/of samenleving.
Onafhankelijk voorzitter de heer M.A.P. Michels. Hij heeft geen stemrecht.

 • De heer C. König (gem. Delfzijl) kennis op het gebied van regionale economie en het bedrijfsleven
 • Mevrouw P. Cock (gem. Delfzijl) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving
 • De heer J. ten Hove (gem. Appingedam) kennis op het gebied van cultuur en historie van het gebied
 • Mevrouw I. Bos (gem. Appingedam) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving
 • De heer R. Blaauw (gem. Appingedam) als jongere uit het gebied
 • De heer W. Scheltens (gem. Loppersum) kennis op het gebied van cultuur, historie en geografie van het gebied
 • De heer E. Raad (gem. Loppersum) kennis op het gebied van en betrokken bij de samenleving

Wat waren de vereisten en randvoorwaarden die aan de naamgevingscommissie zijn meegegeven?


Er is een aantal wettelijke regels waaraan een nieuwe gemeentenaam moet voldoen (Beleidskader Kanselarij gemeentelijke herindeling Ministerie BZK):

 • de naam mag niet elders in Nederland voorkomen;
 • de naam mag nog niet zijn vastgelegd in namen-/merkenregisters;
 • de naam mag niet te veel lijken op een andere (oude) gemeentenaam in Nederland (moet uniek zijn);
 • de naam mag geen strijd opleveren met wettelijke bepalingen;
 • de naam mag geen samenstelling zijn van de namen van de huidige gemeenten, bijvoorbeeld Delfdamsum als samenstelling van Delfzijl, Appingedam en Loppersum;

Randvoorwaarden:

 • de nieuwe naam is een Nederlandse naam die volgens de huidige spellingregels wordt geschreven;
 • de nieuwe naam past bij de identiteit van de nieuwe gemeente;
 • de nieuwe naam is gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven en praktisch in het dagelijks gebruik;
 • de nieuwe naam straalt herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit (vanuit toeristisch-, economisch-, en woonperspectief) en mag niet worden gebruikt voor zowel de gemeente als een gebiedsdeel of verwijzen naar meren en/of streken die ook voor een aanzienlijk deel in andere gemeenten liggen;
 • de nieuwe naam heeft topografische en/of historische verwantschap met het gebied c.q. gebiedsdelen van de nieuwe gemeente.


Alle drie  de namen voldoen aan de voorwaarden. Immers de namen komen niet elders voor in Nederland; wel in het gebied van de huidige drie gemeenten.  Geen van de namen is geregistreerd als merknaam of staan in een merkenregister.

Hoe kan er gestemd worden?

Inwoners van de drie gemeenten van 16 jaar en ouder krijgen uiterlijk zaterdag 9 februari 2019 een brief in de brievenbus met daarin instructies hoe er gestemd kan worden. Stemmen kan digitaal, maar ook via het bijgevoegde keuzeformulier. Voor een snellere verwerking van de stemmen gaat de voorkeur uit naar online stemmen.

Hoe vaak mag ik stemmen?

Iedere inwoner van de drie gemeenten van 16 jaar en ouder kan maar één keer stemmen. In de brief staat een persoonlijke inlogcode waarmee de stem kan worden uitgebracht.

Tot wanneer kan ik stemmen?

Het stemmen op één van de drie namen kan tot en met  26 februari 2019. De meest gekozen naam wordt de naam van onze nieuwe gemeente. Deze wordt op 6 maart 2019 bekendgemaakt. Onder de bedenkers van de winnende naam wordt een prijs verloot: een geheel verzorgd verwenarrangement in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Ik heb geen brief gekregen om te stemmen. Wat nu?

Heeft u op maandag 11 februari 2019 geen brief in de bus gekregen, belt u dan naar de publieksbalie van de gemeente: 14 0596 of kom langs tijdens de openingsuren van de publieksbalie.