Pagina opties

Groter

Herindeling

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen als één nieuwe gemeente.

Het herindelen van gemeenten duurt altijd een paar jaar. In de Wet Arhi staat wat er allemaal moet worden geregeld en wanneer. De Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer) nemen het uiteindelijke besluit. Maar voordat het in de Kamers kan worden behandeld zijn er nog veel meer stappen te nemen. Naast het regelen van het wettelijke gedeelte, moeten de gemeentelijke organisaties en de systemen ook samengaan. Vlak vóór de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Om al deze stappen goed te doorlopen zijn de drie gemeenten al een tijd bezig om onderzoek te doen en plannen te maken.

Natuurlijk willen we dat inwoners meepraten over wat zij belangrijk vinden in de nieuwe gemeente. Daar zullen we meerdere bijeenkomsten en andere activiteiten voor organiseren.

Hieronder plaatsen wij nieuws over de herindeling.

 • Herindelingsadvies volgende stap naar nieuwe gemeente Eemsdelta

  De colleges van burgemeester en wethouders van Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben ingestemd met het herindelingsadvies Eemsdelta voor samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Op 28 maart 2019 ligt het herindelingsadvies ter besluitvorming voor bij de drie gemeenteraden.

 • Gemeente Eemsdelta is de naam van onze nieuwe gemeente

  Gemeente Eemsdelta wordt de naam van onze nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

 • Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten eerste stap tot samenvoeging

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op donderdag 29 november 2018 dit besluit genomen door in te stemmen met het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum’. In dit herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

 • Raadsklankbordgroep

  In de Raadsklankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum die praten over de herindeling.