Pagina opties

Groter
A A

Herindeling

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn van plan om op 1 januari 2021 samen te gaan als één nieuwe gemeente.

Het herindelen van gemeenten duurt altijd een paar jaar. In de Wet Arhi staat wat er allemaal moet worden geregeld en wanneer. De Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer) nemen het uiteindelijke besluit. Maar voordat het in de Kamers kan worden behandeld zijn er nog veel meer stappen te nemen. Naast het regelen van het wettelijke gedeelte, moeten de gemeentelijke organisaties en de systemen ook samengaan. Vlak vóór de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Om al deze stappen goed te doorlopen zijn de drie gemeenten al een tijd bezig om onderzoek te doen en plannen te maken.

Natuurlijk willen we dat inwoners meepraten over wat zij belangrijk vinden in de nieuwe gemeente. Daar zullen we meerdere bijeenkomsten en andere activiteiten voor organiseren.

Hieronder plaatsen wij nieuws over de herindeling.

 • Denk mee over een nieuwe gemeentenaam

 • Appingedam, Delfzijl en Loppersum presenteren projectlogo 'Op weg naar Onze Nieuwe Gemeente'

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hebben definitief besloten samen verder te gaan: op 1 januari 2021 vormen ze samen één gemeente. Voor de herkenbaarheid van alle communicatieuitingen rondom de herindeling is een projecthuisstijl ontwikkeld.

 • De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst

  Vanaf 1 januari 2021 willen we samen een nieuwe gemeente vormen. Daartoe hebben de raden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum op 29 november 2018 het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum’ vastgesteld. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

 • Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten eerste stap tot samenvoeging

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op donderdag 29 november 2018 dit besluit genomen door in te stemmen met het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum’. In dit herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

 • Raadsklankbordgroep

  In de Raadsklankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum die praten over de herindeling.

 • Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

  De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben ingestemd met een concept plan van aanpak (PvA) voor de herindeling van de DAL-gemeenten. Tevens hebben zij besloten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van voorbereidingen van de herindeling over te dragen aan de ‘Stuurgroep Herindeling DAL-gemeenten’. De Stuurgroep bestaat uit een burgemeester en wethouder per gemeente, de gemeentesecretarissen, een procesbegeleider en een projectsecretaris.