Pagina opties

Groter
A A

Herindeling

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen als één nieuwe gemeente.

Het herindelen van gemeenten duurt altijd een paar jaar. In de Wet Arhi staat wat er allemaal moet worden geregeld en wanneer. De Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer) nemen het uiteindelijke besluit. Maar voordat het in de Kamers kan worden behandeld zijn er nog veel meer stappen te nemen. Naast het regelen van het wettelijke gedeelte, moeten de gemeentelijke organisaties en de systemen ook samengaan. Vlak vóór de nieuwe gemeente van start gaat, zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Om al deze stappen goed te doorlopen zijn de drie gemeenten al een tijd bezig om onderzoek te doen en plannen te maken.

Natuurlijk willen we dat inwoners meepraten over wat zij belangrijk vinden in de nieuwe gemeente. Daar zullen we meerdere bijeenkomsten en andere activiteiten voor organiseren.

Hieronder plaatsen wij nieuws over de herindeling.

 • Kies uw favoriete naam van onze nieuwe gemeente

  Vanaf 9 februari 2019 kunnen inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum van 16 jaar en ouder stemmen op de favoriete naam voor onze nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat.

 • Naamgevingscommissie maakt top drie gemeentenamen bekend

  Gemeente Eemsdelta, gemeente Fivelgo en de gemeente Marenland.  Dit is de top drie van gemeentenamen op alfabetische volgorde die de onafhankelijke naamgevingscommissie selecteerde uit de ingezonden namen voor onze nieuwe gemeente op basis van vooraf vastgestelde criteria. De voorzitter van de naamgevingscommissie, Rinus Michels, maakte de namen vrijdag 1 februari 2019 bekend aan de leden van de drie gemeenteraden en de drie colleges van burgemeester en wethouders.

 • Verslag inloopbijeenkomst Herindelingsontwerp

  "Appingedam houdt de stadsrechten, is en blijft een stad en de naam Appingedam blijft gewoon bestaan", dat antwoordde burgemeester Anno Wietze Hiemstra woensdagavond 16 januari op vragen van inwoners tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst in MFC Kabzeël over de herindeling.

 • Appingedam, Delfzijl en Loppersum zetten eerste stap tot samenvoeging

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kiezen voor een gezamenlijke toekomst. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op donderdag 29 november 2018 dit besluit genomen door in te stemmen met het ‘Herindelingsontwerp, samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum’. In dit herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente beschreven.

 • Raadsklankbordgroep

  In de Raadsklankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum die praten over de herindeling.

 • Plan van aanpak herindeling DAL-gemeenten

  De colleges van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben ingestemd met een concept plan van aanpak (PvA) voor de herindeling van de DAL-gemeenten. Tevens hebben zij besloten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van voorbereidingen van de herindeling over te dragen aan de ‘Stuurgroep Herindeling DAL-gemeenten’. De Stuurgroep bestaat uit een burgemeester en wethouder per gemeente, de gemeentesecretarissen, een procesbegeleider en een projectsecretaris.