Pagina opties

Groter

Vergaderingen gemeenteraad

Lees hieronder informatie over het spreekrecht en hoe u vergaderingen van de gemeenteraad kunt volgen via internet.

Direct naar de agenda's en video's

In de online vergaderkalender kunt u de agenda's en bijbehorende stukken van raads- en commissievergaderingen inzien. Toekomstige vergaderingen verschijnen in de kalender zodra alle stukken beschikbaar zijn. Van raadsvergaderingen wordt een video-opname gemaakt die u bij de agenda kunt bekijken (live en achteraf).

Spreekrecht

Aan het begin van de raadsvergadering kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda van de raad staan, maar ook over andere onderwerpen. Om van het spreekrecht gebruik te kunnen maken, dient u dat minimaal 24 uur van te voren te melden bij de griffie.

Agenda en stukken

De gemeenteraad van Appingedam vergadert digitaal. Dat betekent dat raadsleden de agenda en bijbehorende stukken niet meer op papier krijgen. Alle documenten worden voor de raadsleden in een digitaal systeem geladen. De raadsleden kunnen deze stukken openen op hun computer of tablet, ook tijdens de vergaderingen. De raad van Appingedam gebruikt hiervoor het systeem iBabs.

Zelf op uw tablet of computer inloggen in iBabs

U als inwoner of organisatie kunt ook inloggen op dit systeem. Hiermee kunt u snel de agenda en de stukken opzoeken en bekijken.

Ga naar de website van iBabs (www.ibabs.eu) of download op uw tablet de app iBabs Pro.
Daarna kunt u inloggen met de volgende gegevens:
Site: appingedam
Gebruikersnaam: burger
Wachtwoord: burger

Archief

Tot en met september 2017 werd gebruik gemaakt van een ander systeem. De agenda's en stukken tot en met deze maand kunt u in het archief van de raadsvergaderingen raadplegen.

N.B. De informatie over het vergaderen op de iPad is op deze archiefpagina niet meer actueel.

Videoverslagen

De vergaderingen van de raad van Appingedam zijn live te volgen op internet. De videoverslagen zijn ook achteraf te bekijken en te raadplegen, vrijwel onmiddellijk na de vergadering. Er kan gericht gezocht worden op agendapunt, onderwerp en spreker.

Ga naar de opnames van de raadvergaderingen