Pagina opties

Groter

Begroting 2019

Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2019 (inclusief meerjarenbegroting 2020-2022) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 8 november 2018 is de begroting 2019 behandeld en vastgesteld.

Te downloaden: