Pagina opties

Groter

Begroting 2018

Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2018 (inclusief meerjarenbegroting 2018-2021) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 9 november 2017 is de begroting 2018 behandeld.

Te downloaden: