Pagina opties

Groter

Begroting 2017

Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2017 (inclusief meerjarenbegroting 2017-2020) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 10 november 2016 is de begroting 2017 behandeld.

Te downloaden: