Pagina opties

Groter

Wapen en vlag

Hier leest u informatie over het wapen en de vlag van Appingedam.

WapenWAPENdrukkerij.jpg

De Hoge Raad van Adel, gelet op het Koninklijk besluit van 25 juni 1964, no. 35, verklaart: dat daarbij aan de gemeente Appingedam verleend is het onderstaande wapen, waarvan de beschrijving luidt als volgt: in azuur een Pelikaan met opgeheven vlucht met drie omgewende jongen met geopende vleugels, alles van goud, staande in een nest van sinopel en voedende zijn jongen met zijn bloed. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.


 
Verklaring

Het wapen is herleid van een oorkonde uit 1309, waarop Maria staat afgebeeld, zittend op een troon met Jezus op haar knie. Vanaf 1540 komt de pelikaan in het wapenschild voor (De pelikaan is het zinnebeeld van de zichzelf opofferende liefde en verwijst in dit zegel naar Jezus en Maria).

In 1664 beschreef de rondreizende pater Franciscus Mijleman het wapen als volgt: "Een vergulde pellicaan, staende met open vleugels op een doornagtig nest, nevens hem staende drie vergulde jongskens, met open becken gaepende om het loopende bloed te vatten, 't welck den pellicaan voor hun uit syn borst is pickend. Het veld van 't selve waepen is laseur oft hemelsblauw".

Over de pelikaan vertelt de "Physiologus", dat ze haar jongen met een gerichte klap van de vleugels doodt, wanneer ze al te opdringerig worden. Na drie dagen wekt ze hen echter weer tot leven. Daartoe verwondt ze zichzelf met haar snavel in de borst. Het bloed dat uit de wond sijpelt, sprenkelt ze vervolgens over de jonge pelikaantjes, die daardoor weer levensvatbaar worden.

Op grond van de eerder opgestelde maatstaf kunnen we de pelikaan rekenen tot de tweede categorie dieren die een rol spelen in de christelijke symboliek. De pelikaan komt immers wel voor in de ons omringende natuur, de hier beschreven eigenschap moeten we toch resoluut naar het rijk der fabelen verwijzen. Wel kunnen we in het door de "Physiologus" vertelde verhaal een aantal trekken halen, die veel overeenkomst vertonen met het sterven en opstaan van Jezus. Een eerste overeenkomst ligt in het na drie dagen opgewekt worden van de pelikaanjongen.

Een verdere overeenkomst ligt in de werking van het bloed. Met haar bloed brengt de pelikaanmoeder haar jongen weer tot leven. Zo ook brengt Christus door zijn bloed heil en verlossing, nieuw leven voor de mensheid. Afbeeldingen van de pelikaanmoeder met haar jongen tonen veelal niet zozeer een moeder die haar bloed over de
jongen sprenkelt, als wel een moeder die haar jongen met haar bloed voedt. Dat komt omdat men in de Middeleeuwen vanwege het bloed in de pelikaan en haar jongen steeds meer een verwijzing naar de wijn van het avondmaal ziet. De wijn is immers teken van het bloed van Christus. Aangezien de wijn bij het avondmaal genuttigd wordt laat men ook de pelikaanjongen het door de moeder geofferde bloed nuttigen.
En daardoor wordt eens te meer de aandacht gevestigd op het offerkarakter van Jezus' dood. Opgemerkt moet worden dat de in de Middeleeuwen afgebeelde pelikaan meestal niets weg heeft van de in de natuur levende pelikaan. Meestal lijkt ze nog het meestop een adelaar. Dat komt omdat men in Europa in die tijd nog zelden of nooit een pelikaan in levende lijve heeft gezien.

Vlag

Vlag Appingedam.jpgDe vlag is vastgesteld door de raad op 23 juli 1964. “Een vlag van vier horizontale banen, in de kleuren van boven naar beneden geel, groen, rood en blauw, in de verhouding van respectievelijk 4:1:1: 4”.
Volgens het raadsvoorstel is bij het ontwerp uitgegaan van het uitsluitend gebruik van de kleuren ontleend aan het gemeentewapen, namelijk geel, groen, rood en blauw.Samen met het wapen behoort de vlag tot de gemeentelijke symbolen van Appingedam. In tegenstelling tot het wapen, waarvan het gebruik is voorbehouden aan het gemeentebestuur, mag de vlag door iedereen worden gebruikt.