Pagina opties

Groter

Subsidie verduurzamen bij versterking

Bent u woningeigenaar en wordt uw woning versterkt? Dan kunt u via SNN een subsidie bij de NCG aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie en energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen.

U kunt de subsidie ook gebruiken om mee te doen aan een lokaal energieproject met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens.

Kijk op de website van SNN