Pagina opties

Groter

Duurzaamheidsbeleid

Wat zijn de plannen van de gemeente over duurzaamheid en duurzame projecten in Appingedam?

In 2017 heeft de gemeenteraad de notitie "Duurzaam duurt het langst" vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de gemeente wil bereiken op gebied van duurzaamheid. Het beleid heeft vier speerpunten: duurzame energie, stimulering circulaire economie, klimaatbestendige stad en verduurzaming gemeentelijke bedrijfsvoering. Begin 2019  heeft het college een uitvoeringsagenda vastgesteld voor de periode 2019-2021. Hier staan de projecten in beschreven die in deze periode opgepakt worden.

De notitie en de uitvoeringsagenda kunt u hieronder downloaden.