Pagina opties

Groter

Werkgroep decentralisaties

De werkgroep decentralisaties in het sociale domein is een raadsbrede werkgroep, bestaande uit raadsleden en fractieassistenten.

De samenstelling is momenteel als volgt:

  • Iwan Poucki (Gemeentebelangen)
  • Harry Rozema (SP)
  • Corrie Wouters (CDA)
  • Hilbrand Brantsma (PvdA)
  • Roy Wils (D66)
  • Ina Schenkel (ChristenUnie)

De werkgroep heeft als taak het volgen en bewaken van de uitvoering van de drie decentralisaties: de Participatiewet, de (uitbreiding van) de Wmo en de Jeugdwet, die alle drie per 1 januari 2015 van kracht zijn geworden. De werkgroep doet dat samen met raadsleden uit Delfzijl en Loppersum, omdat de drie gemeenten nauw samenwerken. De werkgroepen bestonden al in 2014, toen het beleid werd ontwikkeld, maar bleven gehandhaafd omdat de echte praktische uitvoering en gevolgen pas in 2015 gestalte krijgen.

Van tijd tot tijd komen de DAL-werkgroepen bij elkaar om met de beleidsmakers en de uitvoerders de stand van zaken te bespreken: hoe gaat het, welke problemen komt men tegen, wat horen de raadsleden zelf in de samenleving? Als er aanleiding is om zaken in de raden te agenderen kunnen de werkgroepen hier het initiatief toe nemen. De werkgroep fungeert als verbinding tussen praktijk en raad en heeft een zeeffunctie.
De werkgroep wordt ondersteund door de griffier. Voor meer informatie kunt u bij haar terecht, telefonisch: 0596 691103 en via e-mail: griffier@appingedam.nl.