Pagina opties

Groter

Raadscommissie

De raadscommissie bestaat uit alle raadsleden en heeft een informatieve, visievormende functie. De raadsleden willen de onderwerpen zo breed mogelijk verkennen om zo bij hun besluiten op korte of langere termijn een goede afweging te kunnen maken.

Informatie, meningen en argumenten vanuit de bevolking zijn daarbij van groot belang. Juist omdat er nog geen besluiten vallen, is het zinvol om in de commissie uw inbreng te geven. Daarom kunt u bij de bespreking van de agendapunten meepraten. Ook kunt u het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan. U bent van harte welkom op de publieke tribune! De koffie staat klaar om 19.15 uur. U hebt dan ook de gelegenheid de raadsleden te spreken.

Wie zitten in de raadscommissie

In de commissie zitten alle raadsleden. De voorzitter is ook een raadslid.

Communicatie

De agenda van een vergadering wordt in de Eemslander geplaatst. De documenten die besproken worden tijdens de vergadering kunt u tijdens openingstijden inzien bij de balie van Publiekszaken en op de website via de pagina over vergaderingen van de gemeenteraad.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.

  • U kunt aan het begin van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan.
  • U kunt bij de bespreking van agendapunten meepraten op het moment dat die punten aan de orde zijn, volgens aanwijzingen van de voorzitter.

Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, is het prettig als u zich aanmeldt bij de griffier.

Tijdstip en locatie

De vergadering vindt plaats een week voorafgaand aan de raadsvergadering. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Raadhuis, Wijkstraat 36, Appingedam.
Of een commissievergadering ook daadwerkelijk wordt gehouden, hangt af van de beslissing van het presidium om agendapunten voor de raad vooraf te bespreken in de commissie, of om andere onderwerpen op de agenda te zetten.

Informatie, meningen en argumenten vanuit de bevolking zijn daarbij van groot belang. Juist omdat er nog geen besluiten vallen, is het zinvol om in de commissie uw inbreng te geven. Daarom kunt u bij de bespreking van de agendapunten meepraten. Ook kunt u het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan. U bent van harte welkom op de publieke tribune! De koffie staat klaar om 19.15 uur. U hebt dan ook de gelegenheid de raadsleden te spreken.

Contact

Voor meer informatie over de raadscommissie kunt u contact opnemen met de griffie.