Pagina opties

Groter

DAL-adviesraad Sociaal Domein

De DAL-adviesraad is actief vanaf januari 2017 als opvolger van de WMO Adviesraden van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Wij geven – als onafhankelijk adviesorgaan – gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van deze drie gemeenten. Onderwerpen van de adviezen vallen binnen het Sociaal Domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs.

De DAL Adviesraad bestaat uit burgers uit de drie gemeenten die affiniteit hebben met het sociaal domein. Vanuit die betrokkenheid zetten zij zich enthousiast en met kennis en ervaring in voor alle inwoners.

Kijk voor meer informatie, agenda's en notulen op de website van gemeente Delfzijl.