Pagina opties

Groter

Commissie Bezwaarschriften

Bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften.

Wie zitten in de Commissie Bezwaarschriften?

De Commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie waarin zitting hebben een voorzitter en tenminste twee leden. De leden mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Wat doet de Commissie Bezwaarschriften?

De commissie behandelt in een openbare zitting bezwaarschriften en brengt hierover advies uit aan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad.

Wilt u meer weten over de commissie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris mevrouw C. Flim. Telefoon: (0596) 691 146 en e-mail: c.flim@appingedam.nl.