Pagina opties

Groter

Commissie Bijzondere Situaties

De gaswinning heeft negatieve invloed op het welbevinden van onze inwoners. Steeds vaker horen en zien we dat mensen letterlijk ziek worden van de voortdurende onzekerheid. De gemeente Appingedam vindt het erg belangrijk dat u niet te lang blijft lopen met vragen en klachten. Soms zijn situaties zo complex, dat er naar hulp gezocht moet worden. Daarvoor is de Commissie Bijzondere Situatie opgericht. Dit is een vangnet voor mensen die door de bomen het bos niet meer zien en dringend hulp nodig hebben. De commissie beoordeelt de aanvragen en besluit welke extra hulp kan worden geboden. Dat kan zijn het inschakelen van praktische hulp of het toekennen van een financiële vergoeding.

Wilt u weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen bij de Commissie Bijzondere Situaties? Beantwoord voor uzelf dan eerst de volgende vragen:

Schade aan woning/gebouw

  1. Hebt u schade aan uw woning/gebouw, veroorzaakt door de aardbevingen in uw gebied?
  2. Bent u op de hoogte van de schaderegelingen die betrekking hebben op de aardbevingen?
  3. Hebt u op basis van (één van) deze regelingen al een vergoeding of hulp aangevraagd?

Medische, psychische en/of sociale problemen

  1. Ondervindt u medische, psychische en/of sociale problemen, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
  2. Bent u hiervoor bij uw huisarts of een andere hulpverlener geweest?

Financiële problemen

  1. Bent u in (ernstige) financiële problemen geraakt, als gevolg van de aardbevingen in uw gebied?
  2. Hebt u daarvoor financiële hulp of de sociale dienst ingeschakeld?

Als u deze vragen vrijwel allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden en u blijft toch met ernstige problemen zitten, dan kunt u een beroep doen op de regeling Bijzondere Situaties.

Hoe dient u een aanvraag in?

Als u een aanvraag wilt indienen, kan dat op twee manieren. U kunt zelf bepalen welke manier u kiest.

  • Via de burgemeester van uw gemeente. Maak in dat geval een afspraak op uw gemeentehuis. Daar bespreekt u samen uw situatie. Als blijkt dat u inderdaad in aanmerking komt, stuurt de burgemeester uw aanvraag door naar de Commissie Bijzondere Situaties.
  • Via de Onafhankelijke Raadsman. Deze kan een situatie aanmelden bij de Commissie Bijzondere Situaties. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het meldpunt van de Onafhankelijke Raadsman.

Kijk voor meer informatie op de website Vangnet Bijzondere Situaties.