Pagina opties

Groter

Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen stelt de gemeenteraad de functie en het gebruik van gronden en gebouwen vast, bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Een WABO-aanvraag wordt altijd getoetst aan het betreffende bestemmingsplan.

De gemeente heeft de bestemmingsplannen in de afgelopen jaren geactualiseerd. Vroeger had de gemeente een 50-tal bestemmingsplannen. Nu is dit teruggebracht tot twee, te weten: 'Stad Appingedam' voor de bebouwde kom en 'Stad Appingedam, deelplan Agrarische gebieden' voor het buitengebied. Hierdoor zijn veel regels voor iedereen, in vergelijkbare situaties, gelijk getrokken.

Digitale bestemmingsplannen

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht hun ruimtelijke plannen te publiceren op de website Ruimtelijke Plannen. Deze website is een samenwerking van alle overheidspartijen die nauw betrokken zijn bij ruimtelijke ordening. Op termijn zijn alle ruimtelijke plannen, afkomstig van gemeenten, provincies en rijk, op deze site beschikbaar.

Hier vindt u de digitale plannen van de gemeente Appingedam:

Wijzigingen

Bestemmingsplannen gelden in beginsel voor een periode van tien jaar. Soms zijn er echter ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om een onderdeel van een bestemmingsplan tussentijds te wijzigen.

Wijzigingen in een bestemmingsplan worden bekendgemaakt in de Eemslander en op de website Officiële Bekendmakingen van Overheid.nl.