Zorg- en werkloket

In dit digitale loket geven wij informatie over over wonen, welzijn en zorg. Daarnaast kunt u hier terecht voor informatie over werk en inkomen.

 • Bereken uw recht/Recht op

  Als inwoner van Appingedam, Delfzijl of Loppersum kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of minimaregeling.

 • Collectieve vrijwilligersverzekering

  Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas blijkt uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse gemeenten dat lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd zijn.

 • Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein

  De Gezamenlijke Commissie bezwaarschriften Sociaal Domein voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (verder: gemeente) adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en daarmee samenhangende regelingen.

 • Damster Zorgbalie

  U kunt bij de Damster Zorgbalie terecht voor al uw vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, sociale relaties, gezin en opvoeding. Professionals met diverse expertises werken hier samen vanuit de visie ‘Eerst eigen kracht, daarna ondersteuning en zorg als dat nodig is’.

 • Digitaal Werkdossier Klant en Inkomen

  De gemeente werkt met het Werkplein Fivelingo samen in de keten van Werk en Inkomen.

 • dit-WERKt

  Ben je op zoek naar werk en woon je in Bedum, De Marne, Eemsmond, Winsum, Delfzijl, Appingedam of Loppersum? Op de website van dit-WERKt vind je een online tool die werkzoekenden op een eenvoudige manier helpt bij het vinden van een nieuwe baan.

 • Jalp ons zorgaanbiedersloket

  In Appingedam zijn diverse aanbieders van zorgdiensten en -producten.

 • Meldpunt Bezorgd

  Soms merk je dat iemand moeite heeft zijn leven op orde te houden. Hij ziet er minder verzorgd uit dan je gewend bent of de tuin of woning raakt verwaarloosd.

 • Meldpunt Toezicht Wmo

  Voor meldingen over de kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) binnen de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond voert GGD Groningen het toezicht uit.

 • Minimaregelingen voor ouders

  Omdat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen wel moeten kunnen meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten normaal zijn, bestaan er voorzieningen om ouders hierbij te ondersteunen.

 • OV-Ambassadeur worden?

  Voor veel mensen is het reizen met het openbaar vervoer niet vanzelfsprekend. Ze ondervinden bijvoorbeeld problemen bij het gebruik van de ov-chipkaart, het opladen ervan en het gebruiken van de automaten. Iedereen die een hulpvraag heeft kan terecht bij de ov-ambassadeurs.

 • Regelhulp

  Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. 

 • Servicedienst Fivelingo

  De Servicedienst is uw kleine hulp in en om uw huis.

 • Servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

  Inwoners van Appingedam die gebruik maken van mobiliteitshulpmiddelen kunnen voor kleine reparaties en onderhoud terecht bij een mobiel servicepunt.

 • Vraagelkaar in Appingedam, doet u ook mee?

  Veel mensen willen best wat voor elkaar doen, als ze maar weten wat nodig is. Vraagelkaar brengt vraag en aanbod van familie, vrienden en buren bij elkaar.

 • Vrijwilligerssteunpunt

  Zoekt u vrijwilligerswerk of heeft u een vrijwilliger nodig? Vrijwilligerswerk in Appingedam wordt gecoördineerd door het Vrijwilligerssteunpunt in Delfzijl. Hier kunt u ook terecht voor advies en begeleiding.

 • Werkplein Fivelingo

  Alle inwoners van Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen bij Werkplein Fivelingo terecht met vragen over werk en inkomen. 

 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Veel AWBZ-gefinancierde zorg is per 1 januari 2015 over gegaan naar de gemeenten.

Archief