Zorg- en werkloket

In dit digitale loket geven wij informatie over over wonen, welzijn en zorg. Daarnaast kunt u hier terecht voor informatie over werk en inkomen.

 • Bereken uw recht/Recht op

  Als inwoner van Appingedam, Delfzijl of Loppersum kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor gemeentelijke voorzieningen zoals bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of minimaregeling.

 • Collectieve vrijwilligersverzekering

  Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas blijkt uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse gemeenten dat lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd zijn.

 • Damster Zorgbalie

  U kunt bij de Damster Zorgbalie terecht voor al uw vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling, sociale relaties, gezin en opvoeding. Professionals met diverse expertises werken hier samen vanuit de visie ‘Eerst eigen kracht, daarna ondersteuning en zorg als dat nodig is’.

 • Digitaal Werkdossier Klant en Inkomen

  de gemeente werkt  met het Werkplein Fivelingo  samen in de keten van Werk en Inkomen.

 • Jalp ons zorgaanbiedersloket

  In Appingedam zijn diverse aanbieders van zorgdiensten en -producten.

 • Meldpunt Bezorgd

  Soms merk je dat iemand moeite heeft zijn leven op orde te houden. Hij ziet er minder verzorgd uit dan je gewend bent of de tuin of woning raakt verwaarloosd.

 • Regelhulp

  Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. 

 • Servicedienst Fivelingo

  De Servicedienst is uw kleine hulp in en om uw huis.

 • Vraagelkaar in Appingedam, doet u ook mee?

  Veel mensen willen best wat voor elkaar doen, als ze maar weten wat nodig is. Vraagelkaar brengt vraag en aanbod van familie, vrienden en buren bij elkaar.

 • Vrijwilligerssteunpunt

  Zoekt u vrijwilligerswerk of heeft u een vrijwilliger nodig? Vrijwilligerswerk in Appingedam wordt gecoördineerd door het Vrijwilligerssteunpunt in Delfzijl. Hier kunt u ook terecht voor advies en begeleiding.

 • Werkplein Fivelingo

  Alle inwoners van Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen bij Werkplein Fivelingo terecht met vragen over werk en inkomen. 

 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

  Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Veel AWBZ-gefinancierde zorg is per 1 januari 2015 over gegaan naar de gemeenten.

Archief