Watervergunningaanvraag

U hebt een watervergunning nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem.

Klik hier voor het formulier waarmee u een watervergunning of wijziging daarvan kunt aanvragen.

Raadpleeg altijd eerst de gemeente waar uw voorgenomen activiteiten plaatsvinden of de bevoegde instantie en hoor of een vergunning nodig is. Vaak volstaat alleen een melding.
De watervergunningĀ dekt alle activiteiten in het watersysteem.

Gewijzigd: 28-12-2009
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina