Helpdesk water

De Helpdesk Water is primair bedoeld voor het beantwoorden van vragen van mensen die (beroepsmatig) betrokken zijn bij het waterbeleid, het waterbeheer en de waterveiligheid.
De Helpdesk Water is opgezet door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Nationaal Water Overleg (voorheen Landelijk Bestuurlijk Overleg Water). De Helpdesk Water is onderdeel van de Rijkswaterstaat Waterdienst.
Gewijzigd: 28-12-2009
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina