Verkeer en vervoer

 • Sneeuw- en gladheidbestrijding

  Het uitgangspunt van de gladheidbestrijding is prioriteit geven aan het begaanbaar houden van de doorgaande wegen (inclusief de fietsroutes), busroutes en de toegangswegen naar openbare gebouwen en onderwijsinstellingen. Om dit te bereiken zijn er strooiroutes opgesteld, die aan dit uitgangspunt voldoen.

 • Parkeerbeleid Appingedam

  De parkeerduurregeling geldt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur én op vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur (op een vrijdag geldt het dus van 9.00 tot 21.00 uur). Op die dagen en tijden mag in de parkeerzones beperkt worden geparkeerd.

 • Verdubbeling N33

  Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken gezamenlijk aan de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.

 • Verkeerseducatie

  De gemeente Appingedam is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op haar wegen. Om de verkeersveiligheid te bevorderen zet zij een combinatie in van verschillende middelen: infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld drempels en rotondes), handhaving (politiecontroles) en verkeerseducatie.

Archief