Verkeer en vervoer

 • Sneeuw- en gladheidbestrijding

  Het uitgangspunt van de gladheidbestrijding is prioriteit geven aan het begaanbaar houden van de doorgaande wegen (inclusief de fietsroutes), busroutes en de toegangswegen naar openbare gebouwen en onderwijsinstellingen. Om dit te bereiken zijn er strooiroutes opgesteld, die aan dit uitgangspunt voldoen.

 • Parkeerbeleid Appingedam

  Met de auto naar het centrum van Appingedam? Dat kan! En parkeren is in de hele binnenstad gratis! Er zijn twee soorten parkeerzones. Een blauwe zone met een maximum parkeerduur en een zone waar u onbeperkt kunt parkeren.

 • Verdubbeling N33

  Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken gezamenlijk aan de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.

 • Verkeerseducatie

  De gemeente Appingedam is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op haar wegen. Om de verkeersveiligheid te bevorderen zet zij een combinatie in van verschillende middelen: infrastructurele maatregelen (bijvoorbeeld drempels en rotondes), handhaving (politiecontroles) en verkeerseducatie.

Archief