Veiligheid

 • Als de sirene gaat

  Het is goed om te weten wat u moet doen als de sirene gaat.

 • Burgernet

  Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, ondernemers, de gemeente en politie. Het doel is om onze leef- en werkomgeving veiliger te maken.

 • Crisismanagement Groningen

  Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners en bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) moeten daarop voorbereid zijn. Op het moment dat er een ramp gebeurt, moeten zij direct kunnen reageren.

 • Evenementenbeleid Appingedam

  Het college en de burgemeester hebben op 13 september 2011 de Evenementennota gemeente Appingedam vastgesteld.

 • Integraal Veiligheidsplan 2010-2014

  De gemeenteraad heeft op 20 januari 2011 het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014 vastgesteld.

 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb)

  In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding.

 • Rampenvoorlichting

  De overheid streeft naar een zo groot mogelijke veiligheid voor iedereen. De afspraken die zijn gemaakt door de samenwerkende overheidsinstanties en wat u zelf kunt doen bij mogelijke rampen, hebben we voor u samengevat.

 • Risicokaart gemeente Appingedam

  De provincie Groningen, de gemeenten en de hulpverleningsorganisaties in de provincie Groningen hebben samen een risicokaart gemaakt. Op deze kaart is aangegeven waar in de provincie grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

 • Risicowijzer: weet wat u moet doen!

  In de Risicowijzer leest u hoe u zich op een ramp kunt voorbereiden en wat u moet doen als er daadwerkelijk iets gebeurt. Lees hem door en bewaar hem op een handige plek!