Rehabilitatie Noordersingel - Solwerderweg

Dit item is verlopen op 14-10-2017.

Op 6 juni is de gemeente gestart met de uitvoering van de rehabilitatie Noordersingel - Solwerderweg. Dit omdat de verharding dringend aan groot onderhoud toe is.

Ook kwam uit het afvalwaterplan naar voren dat de bestaande riolen kwalitatief slecht zijn en moeten worden vervangen. Daarnaast moet eveneens een regenwaterriool worden aangelegd. Dit vanwege de regenwaterafvoer problematiek in de Oranjebuurt.

Bovenstaande acties worden samengevoegd en integraal in uitvoering genomen. Voor de uitvoering zal de weg een aantal weken worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met gemeentelijk projectleider dhr. P. Dost tel. 06-52333395.

RSS feed
Gewijzigd: 08-02-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina