Jaarlijkse reiniging (boven- en onderbouw) bruggen

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

Van maandag 27 maart tot en met uiterlijk vrijdag 31 maart 2017 worden de beweegbare bruggen Oosterdraai, Westerdraai en de vaste brug Groote Heekt gereinigd.

Op het kruispunt Farmsumerweg/Woldweg/Wijkstraat zal ter hoogte van de Oosterdraaibrug een wisselende halve rijwegafsluiting plaatsvinden. Verkeersafwikkeling gebeurt door middel van verkeersregelaars. De Oosterdraaibrug, Westerdraaibrug en Groote Heektbrug blijven voor het wegverkeer en voor voetgangers gewoon toegankelijk. De recreatie- en beroepsvaart zal geen hinder ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden.

De exacte start en duur van de werkzaamheden zijn mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met  dhr. B. de Vries van de gemeente Appingedam via telefoonnummer 14 0596.

Te downloaden:

RSS feed
Gewijzigd: 08-02-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina