Uw melding

Openbare ruimte

Heeft u een melding over de openbare ruimte, dan kunt u deze hier kwijt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zwerfvuil, een gat in de weg of een defecte lantaarnpaal.

U kunt melden op de volgende manieren:

  1. via het online formulier: Meldpunt Openbare Ruimte
  2. u kunt tijdens kantooruren bellen naar het telefoonnummer 14 0596.

De verwerking van uw melding zal gemiddeld 2 tot 3 werkdagen duren.

Spoedmelding

Wij verzoeken u om spoedmeldingen altijd telefonisch door te geven aan het Meldpunt Openbare Ruimte op telefoonnummer 14 0596. Dat geldt ook voor meldingen buiten kantoortijd. Een spoedmelding is een situatie die directe overlast, schade of een gevaar oplevert voor de veiligheid van u of anderen, de volksgezondheid of het milieu, en die verband houdt met de taken van de gemeente Appingedam.

Meldpunt Openbare Ruimte

Gevonden of verloren voorwerp

Als u een voorwerp vindt of kwijt bent, kunt u daarvoor terecht bij de gemeente. De gemeente heeft de afhandeling van gevonden en verloren voorwerpen overgenomen van de politie. De reden van de overdracht is dat de politie zich wil concentreren op haar kerntaken toezicht, handhaving en opsporing. Het beheer van verloren en gevonden voorwerpen behoort niet tot deze kerntaken en daarom is deze taak verhuisd naar de gemeente. Volgens het Burgerlijk Wetboek is de gemeente formeel ook verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen.

Diefstal blijft een zaak van de politie!

Aangifte

Aangifte kan worden gedaan bij de gemeente door:

  1. Het invullen van een formulier op de gemeentelijke internetsite
  2. Bij de receptie van het Stadskantoor

Verloren voorwerpen

Als u een voorwerp verloren heeft, kunt u het voorwerp, mits het in de gemeente Delfzijl, Appingedam of Loppersum verloren is, aangeven bij de gemeente. Misschien is het voorwerp zojuist wel gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, gelijk meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd staan. Als dan een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp gevonden heeft, is het uw plicht als burger om te zorgen dat het weer bij de eigenaar terechtkomt. Als u weet wie de eigenaar is, kunt u dit onderhands regelen. Echter, vaak weet de vinder niet wie de eigenaar is. In dat geval kunt u het voorwerp, mits het in de gemeente Delfzijl, Appingedam of Loppersum gevonden is, aangeven bij de gemeente.

U kunt ervoor kiezen het voorwerp bij de gemeente achter te laten. In dat geval bewaart de gemeente het voorwerp en draagt de gemeente zorg voor het voorwerp en het vinden van de eigenaar.
Als u het voorwerp zelf bewaart, moet u zelf voor het onderhoud ervan zorgen, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert.
Als de eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan de bewaarder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaats vindt, wordt de bewaarder de eigenaar.

De gemeente zal de vinder niet alleen schriftelijk op de hoogte stellen als het gevonden voorwerp bij de rechtmatige eigenaar is, maar ook als minimale bewaartermijn verstreken is en er nog geen eigenaar van het voorwerp bekend is. Dan wordt de vinder de eigenaar, mits deze zich binnen één maand bij de gemeente meldt!

De minimale bewaartermijn is afhankelijk van de waarde. Is deze minder dan € 450, dan is de minimale bewaartermijn 3 maanden. Anders is het 12 maanden.

Sleutels

Sleutels worden vaak verloren. Heel vervelend is dat sleutels vaak moeilijk te omschrijven zijn. Ze lijken allemaal op elkaar, maar worden wel geregistreerd. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om even persoonlijk langs te komen. Bij een verloren sleutel, kijken we of uw exemplaar aanwezig is. Heeft u een sleutel gevonden, dan kunt u deze inleveren bij de receptie.

Formulier gevonden voorwerpen