Samenwerkingen

 • Bestuurlijke herindeling

  Zeven gemeenteraden gaven op 13 december 2013 de opdracht om nader te onderzoeken of een nieuwe gemeente die wordt gevormd door de huidige Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum, Bedum, de Marne en Winsum, de meerwaarde heeft zoals die uit de eerste verkenning naar deze variant aan de orde lijkt te zijn. Dit vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden op drie deelonderwerpen.

  Lees verder
 • Bestuursakkoord Eemsdelta

  De vier Eemsdeltagemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum hebben een akkoord bereikt om intensiever samen te gaan werken, met de provincie als bondgenoot.
  Lees verder
 • Woon- en leefbaarheidsplan

  Op woensdag 13 maart 2013 ondertekenden 35 organisaties het Woon- en Leefbaarheidplan voor de regio Eemsdelta. Het gaat om de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zij vormen samen de sterkst krimpende en vergrijzende regio in ons land. De bevolking neemt hier de komende jaren verder af; van ruim 65.000 in 2010 tot bijna 52.000 in 2040. 

  Lees verder
Archief