Recent geplaatst

 • Verkeersstremming kruispunt Snelgersmastraat - Molenweg

  Van maandag 6 november t/m vrijdag 10 november zal het kruispunt Snelgersmastraat-Molenweg worden afgesloten voor het autoverkeer. Dit vanwege de herinrichting van het kruispunt.

 • Verkeersstremming Bolwerk

  Op donderdag 2 november a.s. zal de Bolwerk worden gestremd voor het verkeer. Dit in verband met het aanbrengen van een asfalt deklaag.

 • De gemeente Appingedam haalt uw grofvuil graag op, dit zijn de spelregels:

  Al jaren kunt u, als inwoner van de gemeente Appingedam, uw grofvuil zelf afvoeren naar het afvalverwerkingsstation in Delfzijl. Daarnaast biedt de gemeente, als service, aan om uw grofvuil op te halen tijdens de grofvuilroute. Dit gaat niet altijd goed, er ligt meer afval dan afgesproken en er ontstaat veel zwerfafval in de omgeving doordat het niet goed gebundeld is. Samen met u willen wij werken aan een schone gemeente, daarom hieronder alle regels nog even op een rij:

 • Afsluiting straten in verband met najaarsmarkt

  In verband met de najaarsmarkt op woensdag 25 oktober zijn de Wijkstraat (vanaf de Sint Annastraat), de Sint Annastraat, De Riepe en de Kniestraat van 6.00 tot 20.00 uur voor alle verkeer afgesloten.

 • Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de melkrundveehouderij aan de Holwierderweg 15 te Appingedam. De vergunning bestaat uit het veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1, sub e Wabo).

  De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Appingedam.

  Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.appingedam.nl, aan de receptie of telefonisch via 14 05 96.

 • Jukwerderweg 60

  het dempen en hergraven van sloten.

 • Tinge 5

  het bouwen van een garage.

 • Blokstad 1

  het vervangen van een rookkanaal.

 • Stadsnieuws 18-10-2017

 • Gehandicaptenparkeerplaatsen

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van speciale gehandicaptenparkeerplaatsen aan Zwanebloemstraat 14 (achterzijde) t.b.v. de bewoner van dit adres.

 • Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast

  Meer dan de helft van Nederland kan overstromen. Door te zorgen voor ruimte voor de rivieren en sterke dijken proberen we overstromingen te voorkomen, maar de grootste dreiging komt allang niet meer alleen van zee of van de grote rivieren. Het grootste risico op wateroverlast komt van boven: het heeft nog nooit zoveel en zo vaak geregend. Zijn we daarop voorbereid? En wat kunnen bewoners zelf doen tegen al dat water? Ontdek dit tijdens de Week van Ons Water.

 • 'ONderweg ben ik OFFline’ campagne weer gestart

  Veel mensen doen het wel eens: een berichtje sturen, je mail lezen of de laatste tweets checken tijdens het autorijden of op de fiets. Toch is een aantal seconden je aandacht niet op de weg houden heel erg riskant. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. Daarom wordt er landelijk weer aandacht gevraagd voor de campagne ‘ONderweg ben ik OFFline’ die laat zien dat appen, facebooken, tweeten etc. niet samengaat met veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

 • Modder op de weg

  Het is oogsttijd. Na de aardappelen gaan in onze provincie ook de suikerbieten en de mais van het land. Er is dus wat meer landbouwverkeer van en naar het land. Daardoor ligt er meer modder op de weg dan anders. Het verkeer moet dan ook rekening houden met gladheid.

 • Verspreiding jodiumtabletten

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober 2017 met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Dit duurt naar verwachting twee weken. Ook in de gemeente Appingedam worden jodiumtabletten verspreid.

 • Stadsnieuws 11-10-2017

 • Bolwerk 30

  het verbouwen en bouwkundig versterken van de woning.

 • Prinsesseweg 1 tot en met 23

  het bouwkundig versterken en verduurzamen van 12 woningen.

 • Parksingel 18, 28 en 30

  het bouwkundig versterken van woningen.

 • Burg. de Sitterstraat 17, 19 en 29

  het bouwkundig versterken van woningen.

 • Tichelplaats 9

  het realiseren van een inrit.

RSS feed