Recent geplaatst

 • Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een dagverblijf aan de De Riepe 6, 9901AC te Appingedam. De vergunning bestaat uit het brandveilig gebruiken van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub d Wabo).

  De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 1 mei 2017 tot 12 juni 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Appingedam.

  Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.appingedam.nl, aan de receptie of telefonisch via 14 05 96.

 • Koningstraat 51

  het verplaatsen van een inrit.

 • Opwierderweg 31

  nieuwbouw van BMN-Appingedam Proshop Drive-in.

 • Gouden Pand 14

  het vervangen van twee schoorstenen.

 • Dijkstraat 61

  het verwijderen van een schoorsteen.

 • Marsumerweg 12

  het kappen van bomen.

 • Bekendmaking beleidsregels

 • Stadsnieuws 26-04-2017

 • Vergadering Raadscommissie (08-05-2017)

 • Vergadering Gemeenteraad (18-05-2017)

 • Jaarlijks reinigen van bruggen en steigers

  Op dinsdag 2 mei 2017 begint werkplein Fivelingo met het reinigen van diverse bruggen, steigers en remmingwerken in Appingedam. De werkzaamheden duren ongeveer tot 16 juni 2017.

 • Nieuwe burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlanders

  Vorige week verwelkomde de kersverse burgemeester Anno Wietze Hiemstra twee nieuwe Nederlanders.

  De beide heren en de aanwezige familieleden werden getrakteerd op een gebakje voorzien van de kleuren van de Nederlandse vlag. Tijdens de ceremonie sprak Anno Wietze Hiemstra met de betrokkenen en werd stilgestaan bij de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. Nadat de verklaring van verbondenheid was afgelegd, werden de officiële Koninklijke Besluiten uitgereikt.

 • Ondernemershuis Noord-Groningen houdt inloopspreekuren

  Het Ondernemershuis Noord-Groningen, het ondernemersloket van de Economic Board Groningen (EBG), houdt in mei en juni inloopspreekuren op alle gemeentehuizen. Startende en gevestigde ondernemers kunnen er gratis en zonder afspraak terecht om financiële en juridische vragen te stellen aan bedrijfsadviseurs Bert Hospers en Maxim Romashuk.

 • Milieumelding Farmsumerweg 130

  het veranderen van het bedrijf met het opslaan van gasflessen met handelspropaan.

 • Pastorielaan 2

  het graven van werkputten.

 • Energieweg 6

  het graven van werkputten.

 • Farmsumerweg 126

  het plaatsen van een reclamebord.

 • Stationsweg 18

  het bouwen van een schoorsteen.

 • Stadsnieuws 19-04-2017

 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met de komende feestdagen zijn het Stadskantoor en de Stadswerf gesloten op onderstaande dagen.

RSS feed