Organisatiestructuur

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij heeft de leiding over alle ambtenaren en vormt de schakel tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijk apparaat. Hij moet er voor zorgen dat het ambtelijk apparaat goed werkt. De directeur wordt geadviseerd door het managementteam; dit team bestaat uit de afdelingshoofden, teamleiders en de controller.

Afdelingen

Publiekszaken

Een nieuw paspoort of rijbewijs regelen, een adreswijziging doorgeven, informatie over de gemeentelijke belastingen of een (omgevings)vergunning, een voorziening Wmo aanvragen: dit zijn zaken die men onder andere bij Publiekszaken kan regelen. Ook de digitale dienstverlening valt onder de afdeling Publiekszaken.

Beleid en Realisatie

De afdeling Beleid en Realisatie ontwikkelt, bereidt voor en realiseert beleid. Dit gebeurt zo veel mogelijk in samenspraak met organisaties en bewoners van de gemeente. Alle beleidsterreinen zijn vertegenwoordigd: ruimtelijke ordening, wonen, werken, milieu, verkeer en vervoer, recreatie, beheer openbare ruimte, onderwijs, cultuur, sport en welzijn, rampenbestrijding en juridische zaken

Staf en Ondersteuning

Bijna alle ondersteunende taken zijn ondergebracht bij Staf en Ondersteuning, bijvoorbeeld automatisering, personeelszaken en financiƫn.