Maak het inbrekers niet te makkelijk

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

Politie en gemeente willen het aantal woninginbraken die in alle wijken van Appingedam plaatsvinden terugdringen. Hiervoor is uw hulp nodig. 

Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u onderstaande tips opvolgt:

Op vakantie? Licht de buren in

Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.

Dagje weg? Deur op slot!

Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties

Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed,  moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Naast deze tips, blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en meer preventietips om veilig te wonen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoner of www.politie.nl, thema Woninginbraak.

Politie en gemeente zijn positief over WhatsApp als buurtpreventie. In een aantal buurten wordt al gewerkt met WhatsApp groepen. Een vorm van burgerparticipatie die wordt georganiseerd en uitgevoerd door bewoners. Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij gezien is. Als u meer over dit onderwerp wilt weten kunt u contact opnemen met de ambtenaar O&V van de gemeente via telefoonnummer 0596 – 691 215 of de wijkagenten.

RSS feed
Gewijzigd: 06-06-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina