Nieuwsberichten

 • Uitnodiging informatieavond Afvalwaterplan DAL-gemeenten

  Hoe gaat de gemeente de komende jaren om met uw afvalwater? En wat gaan we doen bij de steeds zwaardere buien, zoals de bui die vorige zomer over Loppersum trok? Maar ook: hoe gaat u zelf eigenlijk om met het regenwater dat op uw dak valt? Dit soort vragen worden beantwoord in het Afvalwaterplan, dat de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest momenteel opstellen.

  Lees verder
 • Fietsmodus

  Steeds meer ongelukken in het verkeer komen door smartphonegebruik. Met name fietsende jongeren (en kinderen) vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Bij hen speelt smartphonegebruik een rol bij een op de vijf fietsongelukken. Om die reden is de landelijke campagne 'Fietsmodus' ontwikkeld. De campagne is bedoeld om jongeren te verleiden tot veilig gedrag in het verkeer.

  Lees verder
 • Wateroverlast op straat

  Door de klimaatverandering worden in Nederland steeds meer hevige regenbuien verwacht. Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige regenneerslag kan het riool helemaal vol lopen en blijft er water op straat staan. Dat is niet erg; het water staat dan als het ware even in de file voor afvoer door het riool naar het oppervlaktewater en infiltratie in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Maar hevige buien kunnen in sommige gevallen ook leiden tot schade en dat is ongewenst.

  Lees verder
 • Wie verdient een lintje?

  Kent u iemand die een lintje verdient? U kunt hem of haar uiterlijk 1 juli 2017 voordragen voor lintjesregen 2018.

  Lees verder
 • Wethouder Annalies Usmany gekozen in landelijk bestuur VNG

  Op 14 juni 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouder Annalies Usmany van de gemeente Appingedam gekozen in het landelijk bestuur. De leden stemden unaniem in met de voordracht van de adviescommissie.

  Lees verder
 • Ouderbegeleiding bij het opvoeden van drukke en dwarse kinderen (4-12 jaar)

  In elk gezin zijn er situaties waarin kinderen zich onrustig, dwars, druk en pittig kunnen gedragen. Is er bij u thuis (vaak) sprake van deze situaties en zou u hier graag beter mee om willen kunnen gaan? Dan is de ouderbegeleiding van 'Druk & Dwars' misschien iets voor u. Samen met u proberen wij te helpen bij het verminderen van opvoedstress en het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van uw kind(eren). U krijgt hierbij veel praktische handvatten en er is uiteraard ruimte om ervaringen te delen.

  Lees verder
 • Vet, recycle het

  Het voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën (MVO), Stichting RIONED en de gemeente Appingedam starten de publiekscampagne 'Vet, recycle het' om de inwoners aan te sporen olie en vet apart in te leveren. De gemeente zorgt dat vetten en oliën milieuvriendelijk worden verwerkt tot schone biobrandstof.

  Lees verder
 • Spreekuur voor statushouders bij de Damster Zorgbalie in Appingedam

  Met ingang van 24 mei a.s. wordt op maandag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een spreekuur gehouden speciaal voor statushouders en inburgeringsplichtige bewoners bij de Damster Zorgbalie in Appingedam.

  Lees verder
 • Hou je aan de snelheidslimiet

  We doen het allemaal wel eens: net iets harder rijden dan toegestaan.

  Lees verder
 • Voorkom maden en stank in de afvalcontainer

  In de gemeente Appingedam hebben de meeste huishoudens aparte containers voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval. De gemeente krijgt veel vragen over maden en stinkende GFT-containers. In dit artikel leest u tips over het voorkomen en bestrijden van maden en stank.

  Lees verder
 • Gemeente Appingedam vlagt voor Rode Kruis

  In 2017 bestaat het Nederlandse Rode Kruis 150 jaar. Om dit te vieren heeft de hulporganisatie gemeenten gevraagd om de Rode-Kruisvlag te hijsen. Appingedam is één van de ruim 200 gemeenten die hier graag aan meedoet.

  Lees verder
 • Gaan mijn buren verbouwen?

  Regionale overheidsorganisaties zoals de gemeente, de provincie of het waterschap nemen besluiten die direct van toepassing zijn op uw woonomgeving. Denk aan besluiten over vergunningen, plannen en voorschriften. Het kabinet wil dat iedereen zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen, dus ook het kennisnemen van besluiten. Berichten over overheidsbesluiten kunt u daarom op elk moment van de dag inzien, maar u kunt zich ook abonneren op een e-mailservice of app, zodat u de berichten over uw woonplaats, wijk of buurt digitaal ontvangt.

  Lees verder
 • Kennisgeving

  Lees verder
Archief
RSS feed