Nieuwsberichten

 • Gewijzigde openingstijden in augustus

  Het Stadskantoor is op de woensdagen in de maand augustus om 16.00 uur gesloten. Op deze dagen is er dus geen verlengde openstelling tot 18.00 uur.

  Lees verder
 • Bezorging gemeentegids

  Tussen 21 en 25 augustus wordt de gemeentegids 2017-2018 huis-aan-huis bezorgd.

  Lees verder
 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  Politie en gemeente willen het aantal woninginbraken die in alle wijken van Appingedam plaatsvinden terugdringen. Hiervoor is uw hulp nodig. 

  Lees verder
 • Meer kroos dan normaal

  Bij warm weer ligt er op de wateren in en rond Appingedam meer kroos dan normaal. Kan dit kwaad?

  Lees verder
 • Voorkom maden en stank in de afvalcontainer

  In de gemeente Appingedam hebben de meeste huishoudens aparte containers voor restafval en groente-, fruit- en tuinafval. De gemeente krijgt veel vragen over maden en stinkende GFT-containers. In dit artikel leest u tips over het voorkomen en bestrijden van maden en stank.

  Lees verder
 • Ouderbegeleiding bij het opvoeden van drukke en dwarse kinderen (4-12 jaar)

  In elk gezin zijn er situaties waarin kinderen zich onrustig, dwars, druk en pittig kunnen gedragen. Is er bij u thuis (vaak) sprake van deze situaties en zou u hier graag beter mee om willen kunnen gaan? Dan is de ouderbegeleiding van 'Druk & Dwars' misschien iets voor u. Samen met u proberen wij te helpen bij het verminderen van opvoedstress en het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van uw kind(eren). U krijgt hierbij veel praktische handvatten en er is uiteraard ruimte om ervaringen te delen.

  Lees verder
 • Gehandicaptenparkeerplaatsen

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van speciale gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Burgemeester Klauckelaan (tegenover nr.5) t.b.v. de bewoner van Burg. Klauckelaan 5 te Appingedam.

  Lees verder
 • Gemeente informeert inwoners Opwierde-Zuid over Vernieuwingsplan

  Vorige en deze week zijn de inwoners van Opwierde-Zuid in drie bijeenkomsten geïnformeerd over het concept Vernieuwingsplan voor de wijk. In het Vernieuwingsplan staan voorstellen voor het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte. Het Vernieuwingsplan is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Woongroep Marenland en Groninger Huis.

  Wethouder Annalies Usmany: "Nu de versterkingsadviezen bekend zijn, kunnen we verder met het Vernieuwingsplan voor Opwierde-Zuid. De opkomst vanuit de wijk was groot en de inwoners hebben veel reacties en ideeën gegeven. In het najaar verwacht de gemeente een definitief plan te kunnen presenteren.

  Met dit plan worden verbeteringen gerealiseerd in de openbare ruimte. Er staat de komende tijd veel te gebeuren in Opwierde-Zuid: eerst het versterken van de woningen en daarna komen wij met de vernieuwing van de openbare ruimte."

  Lees verder
 • Bekendmaking Verordening Wmo

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 juni 2017 de 'Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 gemeente Appingedam 2017' heeft vastgesteld. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2017.

  Lees verder
 • Vet, recycle het

  Het voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën (MVO), Stichting RIONED en de gemeente Appingedam starten de publiekscampagne 'Vet, recycle het' om de inwoners aan te sporen olie en vet apart in te leveren. De gemeente zorgt dat vetten en oliën milieuvriendelijk worden verwerkt tot schone biobrandstof.

  Lees verder
 • Gaan mijn buren verbouwen?

  Regionale overheidsorganisaties zoals de gemeente, de provincie of het waterschap nemen besluiten die direct van toepassing zijn op uw woonomgeving. Denk aan besluiten over vergunningen, plannen en voorschriften. Het kabinet wil dat iedereen zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen, dus ook het kennisnemen van besluiten. Berichten over overheidsbesluiten kunt u daarom op elk moment van de dag inzien, maar u kunt zich ook abonneren op een e-mailservice of app, zodat u de berichten over uw woonplaats, wijk of buurt digitaal ontvangt.

  Lees verder
 • Kennisgeving

  Lees verder
Archief
RSS feed