Herindeling

Op deze webpagina informeert de gemeente Appingedam over een herindeling.

  • Stand van zaken oktober 2017

    De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hebben dinsdag 10 oktober 2017 besloten op basis van de onderzoeksresultaten en de duiding van deze uitkomsten de gemeenteraden voor te stellen de intentie uit te spreken tot een herindeling van de DAL gemeenten en de colleges van burgemeester en wethouders op te dragen de voorbereiding hiervan ter hand te nemen.

Archief