Herindeling

Op deze webpagina informeert de gemeente Appingedam u over de ontwikkelingen. In het 'dossier Gemeentelijke herindeling' op de website van de provincie Groningen kunt u verder lezen over de herindeling van de provincie Groningen.

  • Onderzoek herindeling

    De maatschappelijke opgaven voor gemeenten worden steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, voorzieningen in relatie tot krimp en vergrijzing. Deze taken vervullen gemeenten voor inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Ambtenaren en bestuurders van verschillende gemeenten zoeken elkaar steeds vaker op bij de uitvoering van taken en het oppakken van nieuwe taken. Gemeenten werken samen in clusterverband, in regionaal verband en op sommige terreinen ook op provinciaal niveau.

Archief