Archief en genealogie

Wat is een gemeentearchief? Wilt u informatie over stamboomonderzoek? Of wilt u informatie uit het Streekarchivariaat?
Informatie hierover vindt u op deze pagina.

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Gemeentearchieven bevatten een schat aan informatie over de lokale geschiedenis. Alle onderwerpen waarover de gemeentebesturen bemoeienis hadden kunt u tegenkomen: onderwijs, volkshuisvesting, aanleg van wegen, openbare gezondheidszorg enzovoort. De openbare archieven van de gemeente Appingedam zijn op afspraak te raadplegen in het Stadskantoor. Het gaat om de volgende archieven:

  • Archief van het stadsbestuur van 1327-1811
  • Archieven van de stadsgilden
  • Archief van het gemeentebestuur van 1811-1983
  • Het archief van de Ambachtsschool van 1904-1983

Voor een compleet overzicht van de te raadplegen archieven kunt u terecht op de website van Groninger Archiefnet. Hier zijn tevens de inventarissen van deze archieven in te zien.

Stamboomonderzoek

Alle openbare akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 zijn gescand en online te raadplegen. Het digitaal zoeken naar gegevens gaat daardoor gemakkelijk en snel. De gegevens zijn te vinden op de website Alle Groningers. Beschikt u niet over een internetaansluiting, dan kunt u op het Stadskantoor terecht voor het raadplegen van het bevolkingsĀ­register of de akten van de burgerlijke stand.

Streekarchivariaat Noordoost-Groningen

De gemeente Appingedam is deelnemer aan het Streekarchivariaat Noordoost-Groningen samen met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Loppersum.

Voor een bezoek aan het gemeentelijk archief kunt u een afspraak maken met: Jeroen Hillenga, streekarchivaris; telefoon: 06 29 49 22 02; e-mail: j.hillenga@appingedam.nl of Jack Brondsema, medewerker Facilitair Bedrijf, telefoon: 14 0596; e-mail: j.brondsema@appingedam.nl.

Gewijzigd: 07-10-2016
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina