Gemeenteraad

 • Vergaderingen van de gemeenteraad

  Lees hieronder informatie over het spreekrecht en hoe u vergaderingen van de gemeenteraad kunt volgen via internet.

 • Wie zitten in de gemeenteraad

  De huidige gemeenteraad bestaat uit 15 leden afkomstig uit zes politieke partijen, die voor een periode van vier jaren (2014-2018) zijn gekozen door de inwoners van Appingedam.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van Appingedam. Als hoogste orgaan van de gemeente stelt de raad de hoofdlijnen van het beleid vast en bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven.

 • Raadspresidium

  Het presidium houdt zich onder andere bezig met de Lange Termijn Agenda van de raad en de wijze van behandeling van de aangeleverde raadsstukken.

 • Raadsgriffier

  De raadsgriffier ondersteunt de raad bij zijn werkzaamheden.

 • Burgerinitiatief

  Inwoners van Appingedam kunnen de raad vragen een voorstel op de raadsagenda te plaatsen.

 • Overpeinzingen van een volksvertegenwoordiger

Archief