Financiën

 • Begroting 2017

  Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2017 (inclusief meerjarenbegroting 2017-2020) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 10 november 2016 is de begroting 2017 behandeld.

  Lees verder
 • Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2016, de meerjarenbegroting 2017-2020 en de bezuinigingsopdrachten Over de Grenzen aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 16 juni 2016 hielden de fracties algemene beschouwingen en discussieerden hierover.

  Lees verder
 • Begroting 2016

  Burgemeester en wethouders hebben de begroting 2016 (inclusief meerjarenbegroting 2016-2019) aangeboden aan de gemeenteraad. In de openbare vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 is de begroting 2016 behandeld.

  Lees verder
 • Algemene beschouwingen t.a.v. begroting 2016

  In de raadsvergadering van 18 juni 2015 werd de jaarlijkse ‘kaderdiscussie’ gevoerd. De raad discussieerde over de uitgangspunten en hoofdlijnen voor de begroting 2016 en de meerjarenraming, aan de hand van de kadernota van het college. De fracties hielden algemene beschouwingen en voelden elkaar aan de tand over hun standpunten.

  Lees verder
 • Jaarverslagen/jaarrekeningen

  Lees verder
Archief