Economie

 • Algemene inkoopvoorwaarden

  De gemeente Appingedam hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Samenwerkende Gemeenten.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Op 31 oktober 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van De Samenwerkende Gemeenten door het college van B&W vastgesteld.
  De gemeenten Delfzijl, Eemsmond en Appingedam zijn begin 2010 een inkoopsamenwerking aangegaan onder de naam De Samenwerkende Gemeenten.

 • Koopzondagen en avondopenstelling

  Het college bepaalt hoeveel koopzondagen er per jaar zijn. Winkeliers zijn niet verplicht om op koopzondagen geopend te zijn.

 • Ondernemersloket Eemsdelta\EZ

  Eemsdelta\EZ is het economisch bureau van de vier DEAL-gemeenten: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

 • Versterking detailhandelsstructuur

  De gemeente Appingedam wil het Damster stadscentrum versterken. Door de detailhandel te concentreren wordt het centrum van onze stad nog aantrekkelijker voor onze bezoekers.