Commissies en werkgroepen

 • Adviesorganen

  In de gemeente Appingedam zijn twee adviesraden: de DAL-adviesraad en de adviesraad Gehandicapten Appingedam (AGA).

 • Auditcommissie

  De auditcommissie onderhoudt namens de raad het contact met de accountant.

 • Commissie Bezwaarschriften

  Bezwaarschriften worden behandeld door een onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften.

 • Raadscommissie

  De raadscommissie bestaat uit alle raadsleden en heeft een informatieve, visievormende functie. De raadsleden willen de onderwerpen zo breed mogelijk verkennen om zo bij hun besluiten op korte of langere termijn een goede afweging te kunnen maken.

 • Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.

 • Werkgroep burgerparticipatie

  Het verstevigen van contacten tussen gemeenteraad en inwoners is een taak van de werkgroep burgerparticipatie.

 • Werkgroep decentralisaties

  De werkgroep decentralisaties in het sociale domein is een raadsbrede werkgroep, bestaande uit raadsleden en fractieassistenten.