College van B&W


V.l.n.r.: Martien van Bostelen, Annalies Usmany, Anno Wietze Hiemstra, Arend Castelein.

 • Coalitieakkoord 2014-2018

  Onder ‘Saam veur Daam’ ligt een coalitieakkoord tussen Gemeentebelangen en het CDA voor de periode 2014 tot 2018. In deze laatste raadsperiode vindt de gemeenteraad het belangrijk dat we samen Appingedam goed voorbereiden op de gemeentelijke herindeling. Daarom heet het coalitieakkoord ‘Saam veur Daam’.

  Lees verder
 • Wie zitten in het college

  Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de burgemeester, twee wethouders en de gemeentesecretaris.

  Lees verder
 • Wat doet het college

  Het dagelijks bestuur is in handen van het college van burgemeester en wethouder: twee door de raad gekozen wethouders, met als voorzitter de door de Kroon benoemde burgemeester.

  Lees verder
 • Burgerjaarverslagen

  Lees verder
 • Besluitenlijsten

  Op deze pagina vindt u de besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders.

 • Toespraken

  Lees verder