Damster carillon

In de Damster toren, oorspronkelijk de toren van de Nicolaïkerk, bevindt zich een echt stadsmuziekinstrument. Het is een fraai en welluidend carillon, dat met zijn 51 klokken tot de grootste van Noord-Nederland behoort.

Hoewel het een 17de-eeuwse voorganger heeft gehad, waarvan nog 1 klok in het Damster Museum wordt bewaard, dateert het huidige carillon uit 1911. Toen werd een spel van 25 klokken geplaatst, gegoten door de Engelse klokkengieter John Taylor. Het was het eerste moderne carillon op het Europese vasteland dat nauwkeurig gestemd was en de kwaliteit was meteen van dien aard, dat het tot voorbeeld gesteld werd voor tientallen nieuwe carillons die daarna zouden verschijnen.

Het Damster carillon overleefde ternauwernood de Tweede Wereldoorlog. Het werd in 1959 uitgebreid tot 37 klokken, waarbij de mechanische speeltrommel voor het automatisch spel door een elektro-magnetisch systeem werd vervangen. Na vele omzwervingen staat deze historisch belangrijke speeltrommel thans opgesteld in het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee.

In 1979 werden de klokken uit 1959 vervangen door nieuwe en in 1991 vond een uitbreiding plaats tot 50 klokken; in beide gevallen door de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel.

In 1999 werd voor het automatisch spel opnieuw een speeltrommel geïnstalleerd, afkomstig uit Gorinchem, door de Klokkengieterij Reiderland uit Beerta.

Ter gelegenheid van de millenniumwisseling werd in het jaar 2000 een grote klok (circa 1.000 kg) toegevoegd, die nu de basis vormt van het hele klokkenspel.

De toonomvang is daarmee thans f1-g1-a1-chromatisch-a5. 23 klokken (c2-ais3) dateren nog uit 1911. De 3 grootste klokken functioneren tevens als luidklok.

Het automatisch spel, dat elk kwartier speelt, wordt 4 keer per jaar ‘verstoken’, dat wil zeggen: van nieuwe melodieën voorzien.

Van medio april tot medio september wordt het carillon wekelijks bespeeld op vrijdag van 19.15-19.45 uur door de stadsbeiaardier Adolph Rots.

In de zomermaanden vindt op een drietal zaterdagen een geprogrammeerd concert plaats, georganiseerd door de Stichting Damster Klokkenspel.

Gewijzigd: 18-02-2015
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina