Berichten uit de raad

 • Berichten uit de raad van 15 december 2016

  De laatste raadsvergadering van 2016. 's Ochtend was het bericht dat burgemeester Rika Pot stopt als burgemeester van Appingedam, bekend gemaakt. Zij opende de raadsvergadering dan ook met deze mededeling.  Daarbij gaf zij aan met pijn in het hart te stoppen omdat ze met veel liefde 8½ jaar in de stad heeft gewerkt en dat nog steeds doet. Vooruitkijkend naar wat er de komende jaren nog verwacht wordt, heeft de zij besloten ‘het stokje’ over te dragen.

  Een volle agenda deze avond waaronder het voorstel over opheffing van de GR IVAK en het voorstel over de fusie tussen ISD Noordoost en Werkvoorzieningsschap Fivelingo. De publieke tribune was hierdoor tot de laatste stoel gevuld.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 10 november 2016

  Vanavond twee inhoudelijke agendapunten op de agenda van de raad: de benoeming van een raadslid in de vacature van het Algemeen Bestuur Fivelingo en de begroting 2017 inclusief meerjarenraming.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 22 september 2016

  Voorafgaand aan de raadsvergadering was Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de heer Alders, aanwezig om een toelichting te geven op de kadernotitie actualisatie Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' (MJP) en de vragen van de raad daarover te beantwoorden. Verder stonden op de agenda de gemeentelijke herindeling in Noord-Groningen, de meicirculaire over de uitkering uit het Gemeentefonds, de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Groningen en de Jaarrekening 2015 van het IVAK.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 14 juli 2016

  Een delegatie van de gemeenteraad van Oldambt bracht deze avond een kort bezoek aan de raad van Appingedam om informatie over het Damster Voorafje te krijgen en deze mee te maken.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 16 juni 2016

  De raadsvergadering begon deze dag om 17.00 uur vanwege het grote aantal agendapunten op de agenda, waaronder de kadernota 2016. Op de kadernota gaven alle fracties hun algemene beschouwingen. Hierop werden een aantal amendementen en moties ingediend.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 19 mei 2016

  Een lange agenda met daarop 19 agendapunten waaronder: vestiging asielzoekerscentrum op bedrijvenpark Fivelpoort, de beleidsrapportage per 1 april, weigering verklaring van geen bedenkingen Farmsumerweg en twee moties. Tussendoor werd op ludieke wijze afscheid genomen van Arie Schuur, financieel beleidsmedewerker van de gemeente Appingedam. Iets na elf uur waren alle agendapunt behandeld en kon de voorzitter de vergadering sluiten.

  Lees verder
 • Berichten uit de raad van 21 april 2016

  De raad stelde vanavond een krediet beschikbaar voor 'Schoolplein 14' Olingertil en voor vervanging van de damwand Jan Leugsstraat. Daarnaast stemde de raad in met het Programmaplan als kader voor de toekomstige huisvesting van het onderwijs en met de herziene bouwgrondexploitaties. Twee insprekers trappen vanavond af. De heer Van den Berg spreekt in over het maaibeleid aan de Ds. Christophoripad en mevrouw Van den Bos over mogelijkheden van vestiging voor het MKB op Fivelpoort.

  Lees verder
Archief
RSS feed