Berichten uit de commissie

 • Berichten uit de raadscommissie van 19 juni 2017

  De laatste commissievergadering voor de zomervakantie met op de agenda de jaarrekening 2016 van de gemeente Appingedam en de jaarstukken van diverse Gemeenschappelijke Regelingen.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 29 mei 2017

  De commissie had interim directeur de heer J. Boonekamp uitgenodigd om de actuele stand van zaken bij Stichting IVAK te presenteren. Daarnaast stond de kadernota en meerjarenraming op de agenda ter voorbereiding op behandeling in de raad van 15 juni.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 10 april 2017

  Drie onderwerpen op de commissieagenda deze avond. Twee informatieve namelijk de webshop Kans voor uw Kind/kledingbank Maxima en overdracht park Ekenstein. En één ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 april: de kredietaanvraag voor de herinrichting van het Prof. Cleveringaplein.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 6 februari 2017

  Op de agenda voor de commissie stond een informatieve presentatie over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit was een vervolg op de presentatie in de commissie van 12 januari. Verder stonden op de agenda ter voorbereiding op de raadsvergadering van 16 februari: het haalbaarheidsonderzoek onderwijscampus Appingedam-Delfzijl en het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 12 januari 2017

  De eerste bijeenkomst van de raadscommissie in 2017. Op de agenda Harmonisatie peuterspeelzalen & kinderopvang en de presentatie van de Sport- en Beweegvisie. De publieke tribune was goed gevuld met onder andere afgevaardigden van de diverse sportverenigingen.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 31 oktober 2016

  De commissieagenda telde twee onderwerpen: Stut-en-Steun (onafhankelijke steun bij mijnbouwschade) en de begroting 2017 van de gemeente Appingedam. In juli besprak de raad de hoofdlijnen voor de begroting van 2017 en de jaren daarna. De toen vastgestelde kadernotitie was voor het college richtlijn om de begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 komen besluitvormend aan de orde in de raad van 10 november.

  Lees verder
Archief