Berichten uit de commissie

 • Berichten uit de raadscommissie van 12 januari 2017

  De eerste bijeenkomst van de raadscommissie in 2017. Op de agenda Harmonisatie peuterspeelzalen & kinderopvang en de presentatie van de Sport- en Beweegvisie. De publieke tribune was goed gevuld met onder andere afgevaardigden van de diverse sportverenigingen.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 31 oktober 2016

  De commissieagenda telde twee onderwerpen: Stut-en-Steun (onafhankelijke steun bij mijnbouwschade) en de begroting 2017 van de gemeente Appingedam. In juli besprak de raad de hoofdlijnen voor de begroting van 2017 en de jaren daarna. De toen vastgestelde kadernotitie was voor het college richtlijn om de begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020 komen besluitvormend aan de orde in de raad van 10 november.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 4 juli 2016

  Op de agenda van de commissie staan deze avond drie onderwerpen: uitstel opheffing van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de jaarrekening en het jaarverslag 2015 gemeente Appingedam en de zienswijze ontwerp-winningsplan.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 9 juni 2016

  De raadscommissie stond helemaal in het teken van jaarstukken. De jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie VTH DEAL, Volkskredietbank, Publieke Gezondheid & Zorg, Veiligheidsregio, SANOG, ISD en Fivelingo werden informatief behandeld. Dit gold ook voor de jaarrekening, het jaarverslag 2015 en de kaders voor de begroting van 2017 en verdere jaren van de gemeente Appingedam. De politieke behandeling en de vaststelling staan op de agenda van de raadsvergadering van 16 juni.

  Lees verder
 • Berichten uit de raadscommissie van 12 mei 2016

  De raadscommissie vergaderde deze keer op locatie namelijk bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Op de agenda van de raadscommissie stond slechts één agendapunt: een presentatie over het CVW.

  Lees verder
Archief