Stadsweg 33

Dit item is verlopen op 28-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Stadsweg 33
9903TA33
Publicatiedatum: 17-05-2017
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn
Plaats: Appingedam

Betreft:

het realiseren van een inrit.

De beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken.

RSS feed
Gewijzigd: 25-10-2016
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina