Stadsweg 33

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Stadsweg 33
9903TA33
Publicatiedatum: 17-05-2017
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verlenging beslistermijn
Plaats: Appingedam

Betreft:

het realiseren van een inrit.

De beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken.

RSS feed
Gewijzigd: 15-05-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina