Overdiep 22

Dit item is verlopen op 28-06-2017.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Overdiep 22
9902BX22
Publicatiedatum: 17-05-2017
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verleend (reguliere procedure)
Verzenddatum: 09-05-2017
Plaats: Appingedam

Betreft:

het plaatsen van gevelreclame.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Voor informatie over de verleende vergunning kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0596.

RSS feed
Gewijzigd: 25-10-2016
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina