Bolwerk 30

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Bolwerk 30
9901GB30
Publicatiedatum: 11-10-2017
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verleend (reguliere procedure)
Verzenddatum: 03-10-2017
Plaats: Appingedam

Betreft:

het verbouwen en bouwkundig versterken van de woning.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Voor informatie over de verleende vergunning kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0596.

RSS feed
Gewijzigd: 10-10-2017
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina