Beukenlaan 59

Dit item is verlopen op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Beukenlaan 59
9902PB59
Publicatiedatum: 29-02-2012
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verleend (reguliere procedure)
Verzenddatum: 22-02-2012
Plaats: Appingedam

Betreft:

het kappen van een boom.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Voor informatie over de verleende vergunning kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0596.

RSS feed
Gewijzigd: 25-10-2016
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina