Afvalwijzer

Afval hebben we allemaal, maar de hoeveelheid kunnen we met elkaar beperken. Belangrijk is dat er zo min mogelijk ontstaat. Bijvoorbeeld door producten te kopen die minimaal verpakt zijn. Veel afval gaat bovendien onnodig naar de stortplaats. Ook hier kunnen we met elkaar iets aan doen. Maak gebruik van de mogelijkheden die er in de gemeente zijn om uw afval apart voor hergebruik in te leveren.

 • Afvalkalender

  De kalender met de data waarop grofvuil, chemisch afval, huishoudelijk afval, oud papier en het snoeihout worden ingezameld staan in de afvalwijzer die ieder jaar huis-aan-huis wordt verspreid.

 • Vetten en oliën

  Frituurvet en bakolie zijn lastig te scheiden bij het afvalverwerkingsstation.

 • Wit- en bruingoed

  Hergebruik Plus haalt kosteloos wit- en bruingoed bij u op.

 • Grof tuinafval/snoeihout

  Tuinafval dat overblijft bij het snoeien of winterklaar maken van de tuin kan als snoeiafval worden aangeboden op de snoeiroute.

 • Textiel

  Afgedankte kleding kunt u, bij voorkeur in plastic zakken verpakt, deponeren in de kledingcontainers van Hergebruik Plus en Sympany.

 • Klein chemisch afval (KCA)

  KCA kunt u van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 15.30 uur inleveren bij het KCA-depot op de Stadswerf, Dijkhuizenweg 28.

 • Bedrijfsafval

  Op grond van de Provinciale Milieuverordening dienen alle bedrijven zelf te zorgen voor een verantwoorde afvoer van hun afval. 

 • Huishoudelijk afval

  De huisvuilinzameling in Appingedam is verspreid over twee dagen: woensdag en donderdag.

 • Grofvuil

  De grofvuilroute wordt 2x per maand gereden.

 • Glas

  Glazen flessen en potten, vlakglas, gelaagd en/of gehard glas levert u zelf in.

 • Oud papier

  Oud papier wordt in Appingedam door diverse verenigingen, scholen etc. ingezameld.

 • Asbest

  Als u van plan bent asbest uit een bouwwerk te (laten) verwijderen moet u daarvoor toestemming van de gemeente vragen.

 • Overige goederen

  Behalve voor de melding van grofvuil kunt u bij Hergebruik Plus ook terecht voor verkoopbare en verwerkbare (recyclebare) goederen.

 • Contactgegevens

  Hier vind u de contactgegevens van de locaties waar u terecht kunt voor de verschillende afvalsoorten.