Pagina opties

Groter
RSS

Wijziging parkeerterrein Eendrachtlocatie

De gemeente is vorig najaar begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase woningbouw op de Eendrachtlocatie.

Het parkeerterrein voor vrachtwagens en/of bestelwagens op de Eendrachtlocatie aan de Woldweg is onderdeel van de eerste fase. Dat betekent dat het parkeerterrein vanaf maandag 17 augustus 2020 niet meer gebruikt kan worden. De gemeente biedt voorlopig vervangende parkeerruimte aan op bedrijventerrein Fivelpoort van Groningen Seaports. Het betreft de locatie Fivelpoortkade bij het Eemskanaal  (adres Eemskanaal zuidzijde 18). Transporteurs die gebruik maken van het parkeerterrein bij de Eendrachtlocatie hebben een brief gekregen met informatie over de vervangende parkeerruimte.  Binnen de bebouwde kom van Appingedam geldt een parkeerverbod voor vrachtwagens. Op bijgevoegde foto bij de gele pijl de parkeerlocatie.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

Jan Reinsma, projectleider Eendrachtlocatie
Telefoon: 14 0596
E-mail: j.reinsma@appingedam.nl

foto vervangend parkeerterrein