Pagina opties

Groter
RSS

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Koos Wiersma

Burgemeester Koos Wiersma hield tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Appingedam, donderdagavond 9 januari, zijn nieuwjaarstoespraak. Hieronder kunt u de toespraak nalezen.

Dames en heren, beste mensen,

Hartelijk welkom namens het gemeentebestuur en namens de horecavereniging, fijn dat u allemaal bent gekomen op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie. Ik wens u allereerst nog een heel voorspoedig en gezond 2020 toe.

Auch herzlichen Willkommen zu unsere Deutsche Gäste aus Aurich. Ich wünsche Ihnen alles Gutes im Neuen Jahr!

Het afgelopen jaar bestond de stedenband met Aurich 30 jaar. Op 13 september was er de bijzondere herdenking bij de Upstalsbaum in Aurich. Dé plek, waar Appingedam in 1327 de stadsrechten kreeg. Op deze historische plek in Aurich is de stedenband nogmaals bekrachtigd. Ik hoop dat deze warme vriendschapsband ook in de toekomst zal blijven!

De jaarwisseling is in Appingedam goed verlopen. Veel waardering heb ik voor de hulpdiensten, politie, brandweer, maar ook voor onze buitendienst. Ze staan altijd paraat en zorgen voor de veiligheid van de inwoners, van u en van mij tijdens de jaarwisseling. We moeten beseffen dat ze voor onze veiligheid aan het werk zijn. Grote dank voor jullie inzet, de afgelopen dagen maar ook het afgelopen jaar!

Vuurwerk

Want hoe feestelijk de jaarwisseling ook is en hoe mooi de tradities ook zijn, het is tegelijk een periode van grotere risico's. Veel mensen ervaren de jaarwisseling als onveilig. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en de manier waarop er mee wordt omgegaan is soms onverantwoord. Geen wonder dat de roep om een vuurwerkverbod groter wordt. En dat begrijp ik goed en een verbod valt best te overwegen. Maar dat kan alleen als ook de handhaving goed geregeld wordt en er dus extra capaciteit bij de politie komt. Trouwens, daar mag door de rijksoverheid sowieso wel een tandje bijgezet worden. Maar het probleem van vuurwerkoverlast kan niet alleen op het bordje van de gemeenten worden gelegd. Ook ouders en hun kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid en moeten elkaar durven en kunnen aanspreken op ongewenst gedrag.

Beste mensen,

Ik ben vandaag precies 100 dagen uw burgemeester. Dat had ik vorig jaar absoluut niet voorzien, maar wat ben ik met zeer veel genoegen burgemeester van Appingedam. Ik heb kennisgemaakt met veel mensen. Het begon in het centrum van de stad op de markt. Wat had ik daar al mooie en warme ontmoetingen. De Veteranendag en aansluitend het concert van de Koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso waren indrukwekkend. Ook ben ik al bij veel organisaties en instellingen geweest.

En wat heb ik al veel mooie evenementen mogen meemaken. WinterWarm Appingedam, de prachtige Sinterklaasintocht, de indrukwekkende lezing van Pauline Broekema. Maar beste mensen, er was in 2019 nog veel meer: De Damsterdag, met het papiercorso de 121ste editie! De spooktocht, Bie Daip, de Coopluydenmarkt, de Stadsloop, Koningsdag. En een nieuw evenement Dickens in Daam. Mijn oprechte complimenten voor de initiatiefnemers. Grote waardering is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die helpen om al die evenementen een succes te maken voor de bezoekers uit de stad en de regio. Samen steekt u de handen uit de mouwen. Dit alles maakt Appingedam tot een krachtige, vitale, bruisende stad, waar we trots op zijn.

Krachtig is ook het initiatief van de ondernemers, die samen de Beleef Appingedam Pas hebben ontwikkeld. Samen Appingedam op de kaart zetten als sfeervolle winkelstad. De pas is een goed voorbeeld van hoe er samengewerkt wordt om Appingedam te vermarkten en de leefbaarheid te verbeteren. Complimenten daarvoor!

Bijzonder het afgelopen jaar, was het bezoek van onze Koning aan Appingedam. Hij heeft een rondwandeling gemaakt door Opwierde en gesproken met inwoners over de aardbevingen en de versterkingsopgave. Het waren open en eerlijke gesprekken. De Koning heeft gezien dat Appingedam voor een grote opgave staat. Naast herstel van schade, is en blijft de versterkingsopgave voor Appingedam uitzonderlijk groot en fors.

Versterkingsopgave

De versterkingsopgave blijft een zorg: het aantal woningen dat geïnspecteerd is en waarvoor een versterkingsadvies wordt opgesteld, blijft sterk achter bij de ambitie én de verwachting. Als gemeente moeten we keihard werken, maar vooral ook aan het Rijk de uitdaging om in 2020 nu eens echt die zo gewenste versnelling aan te brengen!

Gelukkig zijn er in Appingedam stappen gezet. De eerste bewoners uit Opwierde-Zuid zijn naar een nieuwe of een tijdelijke woning vertrokken. Binnen enkele weken starten we met het slopen van de woningen. De carrousel komt op gang, mede door de bouwactiviteiten van onze corporaties Marenland en Groninger Huis. Andere delen van Opwierde volgen.

Veerkracht

Van onze inwoners wordt heel veel gevraagd. Ga er maar aan staan: Dat je moet verhuizen, vaker dan één keer, de bouwoverlast. Er wordt enorm veel veerkracht van de mensen gevraagd. Dat raakt me, ik merk dat in de gesprekken die ik heb. En ik zeg het nog maar eens, als de spanning u te veel wordt, aarzel dan niet om naar ons toe te komen. Als u hulp nodig heeft, willen we altijd meedenken en proberen samen oplossingen te vinden. Dat lukt niet altijd, maar heel vaak ook wel. Gelukkig zien onze inwoners ook onderling naar elkaar om en zijn er organisaties die zich belangeloos inzetten voor het welzijn van de mensen die geraakt worden door de bevingsproblematiek. En daar heb ik zeer veel waardering voor.

Eenzaamheid

Het is sowieso goed om naar elkaar om te zien. Wist u dat bijna tien procent van de Nederlanders zich vaak eenzaam voelt? Dat komt niet alleen voor bij oudere mensen, maar ook bij kinderen en jongeren. Eenzaamheid is een maatschappelijk urgent probleem. Deze maatschappelijke urgentie blijkt ook uit het manifest van de Damster Coalitie tegen eenzaamheid. 85 organisaties werken er inmiddels in samen. Tijdens de Damster week tegen eenzaamheid gingen medewerkers en vrijwilligers van ASWA-welzijn met een kleine attentie langs de deuren om daarmee inwoners te stimuleren bij een kennis, vriend of vriendin op bezoek te gaan die ze lang niet hebben gezien en die doorgaans weinig mensen ziet. Een prachtig initiatief dat navolging verdient.

Zoals u misschien weet, zijn Tiny en ik, met dochter, haar Keniaanse man en kleinkinderen, drie weken naar Kenia geweest. Ik heb daar veel foto's gemaakt, waaronder deze.

U ziet acht vrouwen, mooie nette kleren aan en met grote stukken hout op hun hoofd. Bijzonder, wat is er aan de hand dacht ik. Het blijkt dat ze samen met de lokale gemeenschap een oudere overleden buurman gaan begraven. De mannen graven het graf, de vrouwen koken het eten. Voor dat koken heb je hout nodig. Samen als lokale gemeenschap zorgen ze voor een waardig afscheid, dat overigens in totaal ongeveer 24 uur duurt. Naast, heel veel wat minder goed is in Kenia, een mooie lokale traditie van 'zorgen voor elkaar' en aandacht hebben voor het verdriet van de familie.

Zoek de verbinding

Ik vond dat mooi om te zien. Heel anders dan hier en niet echt te vergelijken. Maar de zorg en het omzien naar elkaar gaat tegenwoordig niet vanzelf. Daarom roep ik u op: Ga eens op bezoek bij een kennis die je misschien even uit het oog bent verloren. Drink een kopje koffie, praat met elkaar. Heb dus niet alleen contact via Facebook, Twitter, Whatsapp en andere social-media.

Zoek de verbinding, en ga respectvol met elkaar om. Steeds vaker is er geen nuance, we accepteren geen tegenspraak en zijn niet geneigd om te luisteren naar de mening van de ander, of de mening van de ander te respecteren. U kunt zelf de onderwerpen invullen waar ik op doel. Ik zou willen dat we vaker zouden kijken naar de overeenkomsten die we hebben, en kijk niet alleen naar de verschillen. Heb begrip voor elkaar en probeer wat vaker verdraagzaam te zijn. Dat begint bij onszelf! Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

Het komende jaar kenmerkt zich nu al door de vele projecten die op stapel staan. De realisatie van de onderwijscampus aan de Pastorielaan is volop in voorbereiding. Het scholenprogramma, de versterking van de IKC’s, (Integraal Kind Centrum) en de nieuwbouw voor de Renn4 school, zijn in voorbereiding. Dit voorjaar zal er gebouwd gaan worden op De Tip. Ook het gebied De Eendracht zal in ontwikkeling worden genomen. Natuurlijk ben ik trots op onze nominatie voor de  BNG Bank Erfgoedprijs 2020.  Op 22 april wordt duidelijk of we de prijs krijgen.

Gedragen door inwoners

Het geld van het Nationaal Programma Groningen wordt gebruikt voor verschillende projecten binnen een aantal thema's zoals leefbaarheid en stadsontwikkeling. De invulling van ons Damster programma is gebeurd samen met onze inwoners en dat blijven we ook in de toekomst doen! Deze manier van werken is mijn optiek de belangrijkste basis voor de juiste besteding van de NPG gelden. Gedragen door onze inwoners en voor onze inwoners!

Het zijn niet alleen projecten in stenen. Ik wil hier een bijzonder project noemen: 'Mijn Thuis, Mijn Verhaal'. Samen met een aantal cultuurmakers zijn leerlingen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Appingedam in het nieuwe schooljaar aan de slag gegaan met een creatief programma. Ze gebruiken onder meer theater, dans en media zoals foto en video. De kinderen worden gestimuleerd hun ervaringen en gevoelens over de aardbevingen en de gevolgen daarvan met elkaar delen.

Veel aandacht is er in de gemeente voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Onder de noemer 'Kansrijk opgroeien' wordt gebouwd aan een jongeren- en kindvriendelijke gemeente. Daarbij is aansluiting gezocht met de zogeheten Child Friendly Cities. Steeds weer worden nieuwe initiatieven toegevoegd.

Naast het veilig en gezond opgroeien van kinderen kom ik automatisch op onze zorg voor een veilige woon-en werk en leefomgeving. Dat vergt een gezamenlijke inspanning. Een inspanning van ons, als gemeente, van de veiligheidspartners zoals het openbaar ministerie, de politie en reclassering. Alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we de ondermijnende criminaliteit aanpakken.

Daarbij is meedoen, meedenken van u, onze inwoners, van groot belang. U weet vaak meer of ziet verdachte situaties. Ik doe vanavond een beroep op iedere Damster om verdachte situaties te melden: dat mag bij de gemeente, bij onze medewerker openbare orde en veiligheid of bij de politie. Maar dat kan ook anoniem. Bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Ik heb hier een winkelwagenmuntje met het telefoonnummer erop. Dit muntje wordt breed verspreid, er is er vanavond ook een voor u.

75 jaar vrijheid

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. 75 jaar geen oorlog, 75 jaar leven we in Nederland in vrede en veiligheid. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan. Ook in Appingedam wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan 75 jaar Vrijheid. Dat begint al binnenkort, op 26 januari met de ontsteking van het lichtmonument Levenslicht bij de synagoge. Een nationaal project, vormgegeven met een kunstwerk van Daan Roosegaarde, waarbij we stilstaan bij de verschrikkingen van de Holocaust. Opdat we nooit de gruweldaden uit de oorlog vergeten. En dat we meer dan eens beseffen dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

Tot slot:

Dit is de laatste nieuwjaarstoespraak van de gemeente Appingedam. Dit komende jaar gaan we samen met Loppersum en Delfzijl verder bouwen aan de nieuwe gemeente Eemsdelta. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik ben ervan overtuigd, samen maken we er een mooie krachtige gemeente Eemsdelta van!

Daarbij is het van wezenlijk belang dat de identiteit en de vitaliteit van Appingedam geborgd worden. Het samen doen, de Damster methode, de trotse historische stad. Die maken het verschil. Dat maakt Appingedam krachtig, nu en in de toekomst. Velen van u zetten zich in voor hun omgeving, voor het welzijn van anderen. En, dat blijven we samen doen, ook in het nieuwe jaar. Voor een sterk Appingedam!! 

Daarop hef ik met u het glas: veul hail en zeegn’ ien ’t nije jaor!

Koos Wiersma, 9 januari 2020