Pagina opties

Groter
RSS

Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

Met de inzet van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB) wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

  • participatie: actieve deelname aan culturele projecten;
  • de presentatie van het Groninger erfgoed;
  • publieksbereik;
  • innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
  • (inter)nationale en regionale samenwerking;
  • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Aanvragen

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november.

Het aanvraagformulier staat bij de informatie over het ICB op de website van provincie Groningen. Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Deze vindt u ook op de website van de provincie.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met subsidie subsidieadviesloket via:

Gemeentelijke subsidie

Voor sommige activiteiten kunt u bij de gemeente financiële ondersteuning aanvragen. Op de website van de gemeente kunt u meer lezen over de subsidieregeling van de gemeente Appingedam.